Hovudlås

  • Produktet er lagt i handlekorga:

    HOVUDLÅS FOR MJØLKEKU

    HOVUDLÅS FOR MJØLKEKU

    Hovudlås for mjølkeku kan enkelt monterast på fanghekken og hovudet til kua blir låst fast.   Medisinering o.l. kan utførast av ein person, utan fare for skade på menneske eller dyr.
     kr 1.750,00 eks. MVA