Apparat for straum

 • Produktet er lagt i handlekorga:

  CLOS 2000 HTE GJERDEAPPARAT

  CLOS 2000 HTE GJERDEAPPARAT

  Eit slagkraftig gjerdeapparat for dyr som er vanskelege å gjerde inne. Godt eigna for lange og dårleg isolerte gjerde. Det ideelle universalapparat. Kontrollampe for funksjonskontroll. Sprutsikkert og slagfast kabinett.   Straumforsyning: 230V - 50 Hz Energiforbruk: 5 Watt Høgste spenning: 15.000 Volt Ladeenergi: 5 Joule Max energi pr. impuls: 4 Joule   Gode tips og råd. Trådhøgde
   kr 1.500,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  CLOS 2005 HTE GJERDEAPPARAT

  CLOS 2005 HTE GJERDEAPPARAT

  Gjerdeapparat for vanskelege inngjerdingsforhold, store flater, mykje undervokster/vegetasjon, svært vanskelege dyr.   Takka vere sin store slagstyrke kan fleire gjerde tilførast straumimpulsar frå dette apparatet samtidig. På grunn av sin spesifikke teknologi er apparatet også eigna for eldre anlegg (dårlegare jording, større motstand i leidningar og overgangar o.s.v.).   Sprutsikkert og slagfast kabinett. Straumforsyning: 230V - 50 Hz Energiforbruk: 5,5 Watt Høgste spenning: 15.000 Volt Ladeenergi. 7 Joule Max energi pr. impuls: 6 Joule Uttak 2 med redusert styrke. Max energi for uttak 2: 0,8 Joule   Gode tips og råd. Trådhøgde
   kr 2.300,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DUAL D2 GJERDEAPPARAT

  DUAL D2 GJERDEAPPARAT

  DUAL D2 med slagstyrke 1 Joule. Apparatet kan brukast på 230 V eller 12 V batteri. ECO mode for å optimalisere batterilevetida. Kompakt apparat for enkel installasjon heime eller lenger vekke. Adapter og batteritilkoplingar følger med. Apparatet har: - Indikator som blinkar i takt med gjerdepulsane. - Indikator for lågt batterinivå (raud) - STANDARD/ECO mode ECO mode: batteriet varer 2 timar lenger.   Straumforsyning: 230V eller 12V. Høgste spenning: 11.600 Volt Straumforbruk: 80 mA Energi pr. impuls: 1 Joule Ladeenergi: 2 Joule   Gode tips og råd. Trådhøgde  
   kr 960,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  JORDINGSSTAV 1 m

  JORDINGSSTAV 1 m

  Jordingsstav, 1 m langt vinkeljarn av varig, galvanisert stål.   Spesielt design for å auke/forbetre kontaktflata til jord. Heilt nødvendig for å få eit elektrisk gjerde til å fungere tilfredsstillande. Ein kan også sjølv lage jordingsstav med ein jernstav med lengde frå 1 til 1,5 m. Tråden må viklast fast rundt staven for å laga god kontakt.  
   kr 83,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  LYNAVLEIDAR WZ41, GALV.

  LYNAVLEIDAR WZ41, GALV.

  Lynavleiar for alle typar gjerdeapparat. Reduserar risikoen for skade på gjerdeapparatet ved lynnedslag på gjerdet.
   kr 140,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SECUR 2200 HTE GJERDEAPPARAT

  SECUR 2200 HTE GJERDEAPPARAT

  Gjerdeapparat for korte og middels lange gjerde. Apparatet høyrer til den nye HTE generasjonen. LED-indikator som blinkar i takt med gjerdepulsane.   Straumforsyning: 230 V- 50 Hz Energiforbruk: 3,2 W Høgste spenning: 13.000 V Ladeenergi: 3,2 Joule Max. energi pr. impuls: 2 Joule   Gode tips og råd. Trådhøgde
   kr 1.660,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SECUR 2400 HTE GJERDEAPPARAT

  SECUR 2400 HTE GJERDEAPPARAT

  Gjerdeapparat for middels lange gjerde og vanskelege dyr. Apparatet høyrer til den nye HTE generasjonen. Søylediagram for å indikere utgangsspenninga, blinkar i takt med gjerdepulsane.   Straumforsyning: 230 V- 50 Hz Energiforbruk: 6,6 W Høgste spenning: 15.000 V Ladeenergi: 8 Joule Max. energi pr. impuls: 4 Joule Uttak 2 med redusert styrke: 0,8 Joule   Funksjonar Secur gjerdeapparat Gode tips og råd. Trådhøgde
   kr 2.000,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SECUR 2600 RF HTE (apparat + L-Box)

  SECUR 2600 RF HTE (apparat + L-Box)

  Apparat med integrert RF chip kompatibel med L-BOX. Digitalt display direkte på din mobiltelefon via Lacme-app (Android). Start og stopp av apparatet via Lacme App. Melding på din smarttelefon med det same. Tekniske data for apparatet sjå: Secur 2600   Med L-BOX kan ein styre gjerdeapparat på avstand ved å bruke smarttelefon. 1. Overvak spenninga med smarttelefonen når som helst. 2. Følg med på inntil 2 gjerdeapparat samtidig med din L-BOX. 3. Få alarm ved problem på gjerdet. 4. Set di eiga minimums spenning. 5. Stopp og restart gjerdeapparatet frå smarttelefonen. 6. Følg spenningsnivået over ein periode på 7 dagar.   Korleis fungerar det? Gode tips og råd. Trådhøgde
   kr 4.550,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SECUR 2600 HTE GJERDEAPPARAT

  SECUR 2600 HTE GJERDEAPPARAT

  Gjerdeapparat for lange gjerde og vanskelege forhold. Apparatet høyrer til den nye HTE generasjonen. Søylediagram for å indikere utgangsspenninga, blinkar i takt med gjerdepulsane. Dette apparatet er ikkje følsamt for dårlege forhold og gir straum til gjerdet også ved dårleg jordforbindelse og dårlege leiarar.   Straumforsyning: 230 V- 50 Hz Energiforbruk: 7,4 W Høgste spenning: 15.000 V Ladeenergi: 10 Joule Max. energi pr. impuls: 6 Joule Uttak 2 med redusert styrke: 0,8 Joule   Funksjonar Secur gjerdeapparat Gode tips og råd. Trådhøgde
   kr 2.600,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SECUR 2600-D HTE GJERDEAPPARAT

  SECUR 2600-D HTE GJERDEAPPARAT

  Gjerdeapparat for lange gjerde og vanskelege forhold.   Apparatet høyrer til den nye HTE generasjonen. Søylediagram for å indikere utgangsspenninga, blinkar i takt med gjerdepulsane. Dette apparatet er ikkje følsamt for dårlege forhold og gir straum til gjerdet også ved dårleg jordforbindelse og dårlege leiarar. Secur 2600-D HTE med dei same finessane som Secur 2600 HTE men i tillegg utstyrt med digitalt display som viser utgangsspenninga og nivået av vegetasjon. Det viser også spenninga på kvar transponder om det er tilkopla gjerdet (inntil 4 stk.). Dette gir ein perfekt kontroll på gjerdeinstallasjonen.   Straumforsyning: 230 V- 50 Hz Energiforbruk: 7,4 W Høgste spenning: 15.000 V Ladeenergi: 10 Joule Max. energi pr. impuls: 6 Joule Uttak 2 med redusert styrke: 1,2 Joule   Funksjonar Secur gjerdeapparat Gode tips og råd. Trådhøgde
   kr 3.400,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SECUR 2600-DAC HTE GJERDEAPPARAT

  SECUR 2600-DAC HTE GJERDEAPPARAT

  Pakken består av gjerdeapparatet Secur 2600-DAC (for nettdrift) og ein Alarm kontrollboks (AC).   Secur 2600-DAC er eit kraftig gjerdeapparat med digitalt display som viser utgangsspenninga og mengde vegetasjon + søylediagram som viser spenningsnivået. Uttak 2 med redusert styrke. Trådlaus kopling mellom gjerdeapparatet og AC, maks 5 m.   AC informerer deg med den integrerte sirena og raude kontrollampa i tilfelle problem blir oppdaga av Secur 2600-DAC:  straumbrot, spenning lågare enn 2500 V, tapt kontakt med gjerdeapparat eller transponder.   For høgre sikkerheit kan det koplast til 3 ekstra alarmtilbehøyr til AC: ekstern alarmlampe, sirene og Transtel GSM 300 (SMS til mobiltelefon).   Straumforsyning: 230V - 50 Hz Energiforbruk: 7,4 W Høgste spenning: 15.000 Volt Ladeenergi: 10 Joule Max energi pr. impuls: 6 Joule Uttak 2 med redusert styrke: 1,2 Joule   Funksjonar Secur gjerdeapparat Gode tips og råd. Trådhøgde
   kr 3.800,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SIRENE 120 db m/ LYS

  SIRENE 120 db m/ LYS

  120 dB sirene samankopla med ei 25 lumen blinkande lampe.   Kan koplast til gjerdeapparatet SECUR2600-DAC (Secur 2700). Vasstett og motstandsdyktig mot UV-strålar. Enkel å henge opp.   Straumforsyning: 10-14 Vdc/ 500 mA Størrelse: 122 x 72 mm, høgde 35 mm.    
   kr 360,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  STOP + GO multiverktøy (fjernkontroll)

  STOP + GO multiverktøy (fjernkontroll)

  STOP + GO multiverktøy.   4-i-1 universalverktøy: - fjernkontroll for å slå av og på gjerdeapparatet + voltmeter + feilsøkjar (størrelse og retning).   Kan slå av gjerdeapparatet frå ein avstand på opp til 30 km ved enkelt å vere i kontakt med gjerdetråden. Viser spenning (kV), straumstyrke (A) og straumretning for enkel feilsøking. Kontrollampe for gjerdeimpuls. Av/på-brytar. Ein fjernkontroll kan styre fleire gjerdeapparat og fleire fjernkontrollar kan styre eit enkelt gjerdeapparat.   Levert komplett med 9 V batteri og mottakar.  
  frå  kr 1.886,00 eks. MVA
 • STRAUMBRYTAR FOR EL. GJERDE

  Straumbrytar, gjer bl.a. feilsøking lettare. Straumbrytar med 4 innstillingar: - stopp - uttak 1 - uttak 2 - uttal 1+2 Brytaren gjer det muleg å isolere eit gjerde samtidig som ein opprettheld straumen til det andre gjerdet.
   kr 88,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  TRANSPONDER

  TRANSPONDER

  Transponder/sjølvtestar - ”gjerdets skytsengel”.   1 til 4 transpondere kan monterast på kritiske punkt på gjerdet for å halde SECUR2600-D, SECUR2600-DAC (og SECUR 2700) informert om kvaliteten på spenninga som blir motteken på desse punkta. (Oppdagar feil som brot på tråden, opne portar, utilstrekkeleg jordkvalitet.)   Transponderen blir driven av impulsane på gjerdet, og treng derfor ikkje batteri eller tilkopling til 230V, berre tilkopling til jord.   Bruk/Funksjon Tilleggsutstyr: sirene, alarmlampe.
   kr 2.200,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  UBIson 10000 GJERDEAPPARAT

  UBIson 10000 GJERDEAPPARAT

  UBIson 10000 - Slagstyrke 10 Joule. Intelligent gjerdeapparat spesielt konstruert for lange og svært lange gjerder som har mykje vegetasjon. Krev ein perfekt jordforbindelse og ledarar av høg kvalitet.   - 3 tilkoplingsklemme:  gjerdeuttak, jorduttak og test av jording. - 3 kontrollamper:  start av MAX POWER modus, EARTH TEST (jord test) og varsling av problem på gjerdet. - Det dynamiske søylediagrammet viser spenninga på gjerdet. Straumkilde230 V Energiforbruk 22 W Høgste spenning:10.000V Ladeenergi:14 Joule Max energi pr. impuls:10 Joule Berre Lacme gjerdetestar kan måle effektivt våre Ubison apparat som har multipulstronic.   Funksjonar UBISON gjerdeapparat Gode råd og tips. Trådhøgde
   kr 4.400,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  UBIson 15000 GJERDEAPPARAT

  UBIson 15000 GJERDEAPPARAT

  UBIson 15000 - Slagstyrke 15 Joule Intelligent gjerdeapparat spesielt konstruert for lange og svært lange gjerder som har mykje vegetasjon. Krev ein perfekt jordforbindelse og ledarar av høg kvalitet.   - 3 tilkoplingsklemme:  gjerdeuttak, jorduttak og test av jording. - 3 kontrollampar:  start av MAX POWER modus, EARTH TEST (jord test) og varsling om problem på gjerdet. - Det dynamiske søylediagrammet viser spenninga på gjerdet.   Tillegg på UBISON 15000: det opplyste digitale displayet indikerar isolasjonen på gjerdet (% og søylediagram), max aktiv energi i joule, spenninga i Volt. Displayet viser også ein diagnose på kvaliteten av jordforbindelsen, endring av energi og når det går i sikkerheitsmodus.   Straumkilde230 V Energiforbruk 22 W Høgste spenning:10.000V Ladeenergi:25 Joule Max energi pr. impuls:15 Joule Berre Lacme gjerdetestar kan måle effektivt våre Ubison apparat som har multipulstronic.   Funksjonar UBISON gjerdeapparat Gode råd og tips. Trådhøgde
   kr 5.800,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  VERN MOT OVERSPENNING

  VERN MOT OVERSPENNING

  Lynavleiar, vernar gjerdeapparatet mot overspenning forårsaka av lynnedslag på gjerdet. Lynavleiaren monterast på ein gjerdestolpe.
   kr 175,00 eks. MVA