Vatn på beite

 • Produktet er lagt i handlekorga:

  BEITEPUMPE 541

  BEITEPUMPE 541

  Suevia 541 beitepumpe i skål. * Dyret pumpar sjølv opp vatn frå vasskjelda. * Alltid friskt vatn.  Tilstrekkeleg til 15-20 dyr. * Skål av støypejern. * Aksling av rustfritt stål. * Lager av kunststoff. * Pumpa går lett. * Høgkvalitets membran for sugehøgde opp til 7 m. * 1″ tilkopling. * 26 kg.   NB: Ein må i tillegg også ha: * Sugefilter med tilbakeslagsventil. * Sugeslange, metervis.   For hest/storfe.   Deleliste Mod. 541 (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 2.250,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  BEITEPUMPE MOD 545 STANDARD (polyethylene)

  BEITEPUMPE MOD 545 STANDARD (polyethylene)

  Suevia membran beitepumpe, modell 545-STANDARD   * Beitepumpe med skål av solid UV-bestandig polyetylen. * Overdelen i plastbelagt støypejern. * Lettgåande beitepumpe som dyra lærer raskt å bruke. * Dyra pumpar sitt eige vatn frå ein eksisterande brønn eller overflatevatn, og er på den måten alltid forsynt med friskt vatn. * Høgkvalitets membran for sugehøgde ned til 7 m. * Tilstrekkeleg til 15-20 dyr. * 1" tilkopling. * Vekt: Modell 545 - 17 kg.   Deleliste modell 545-STANDARD (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)      
   kr 2.400,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  BEITEPUMPE MOD 546 JUNIOR

  BEITEPUMPE MOD 546 JUNIOR

  Suevia membran beitepumpe, modell 546-JUNIOR.   * Beitepumpe med skål av solid UV-bestandig polyetylen. * Overdelen i plastbelagt støypejern. * Lettgåande beitepumpe som dyra lærer raskt å bruke. * Dyra pumpar sitt eige vatn frå ein eksisterande brønn eller overflatevatn, og er på den måten alltid forsynt med friskt vatn. * Høgkvalitets membran for sugehøgde ned til 7 m. * Tilstrekkeleg til 15-20 dyr. * 1" tilkopling. * Vekt: Modell 546 - 17,8 kg. * Modell 546-JUNIOR har i tillegg drikkeskål på sida for ungdyr som endå ikkje klarar å aktivere pumpa. Ungdyra blir forsynt med friskt vatn, som renn automatisk frå hovudskål til sideskåla, når mordyra betener pumpa   Deleliste modell 546-JUNIOR   (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 2.590,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkebehaldar 400/1500Liter «Suevia»

  Drikkebehaldar 400/1500Liter «Suevia»

  Suevia drikkebeholder modell WT 400, 600, 1000   * Laga av UV-bestandig høykvalitets polyetylen. * Innoverbøyd kant oppe hindrar sløsing med vatn. * Oval form medfører plass for fleire dyr * Lettvint tømming ved hjelp av stort dreneringshol. For storfe og hester NB: levert UTAN flottørventil.   Tilleggsutstyr: - For automatisk fylling kan det ettermonteres membran flottørventil   Deleliste  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)   + frakttillegg  
  frå  kr 2.700,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEBEHALDAR FT80

  DRIKKEBEHALDAR FT80

  Suevia drikkebehaldar for montering på tilhengar.   * Komplett oppheng i galvanisert utførelse følger med. * 2 drikkeplasser av UV-bestandig polyetylen. * Volum 80 l. * Størrelse 100 x 40 x 30 cm. * Lågtrykks flottørventil for stor vasstilførsel ved lågt trykk. * Ventilen kan demonteres. * Ved transport kan ventilen stengast.. * 18 kg. Passar for: småfe -storfe - hest.   Deleliste Mod. FT80 (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)   + Delfrakt / Volumfrakt kjem i tillegg til prisen. (halv frakt)  
   kr 2.200,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEBEHALDAR WT200

  DRIKKEBEHALDAR WT200

  Suevia drikkebehaldar modell WT 200   * Laga av UV-bestandig høgkvalitets polyetylen. * Innoverbøygd kant oppe hindrar sløsing med vatn * Lettvint tømming ved hjelp av stort dreneringshol * Volum 200 l, * Størrelse 153 x 54 x 46/52 cm * 15 kg. Passer for:  hest - småfe - storfe NB: levert UTAN flottørventil.   Tilleggsutstyr: - membran flottørventil, art.nr.  720-131.0671   Deleliste Mod. WT200 (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)   + Delfrakt / Volumfrakt kjem i tillegg til prisen. (halv frakt)  
   kr 2.300,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEBEHALDAR WT80

  DRIKKEBEHALDAR WT80

  Suevia drikkebehaldar av UV-bestandig høykvalitets polyetylen med to drikkeplassar. * Volum 80 l. * Fire festehol for golv- eller sokkelfeste. * Innoverbøygd kant oppe hindrar sløsing med vatn. * Lettvint tømming v.h.a. stort dreneringshol. * Med innebygd membran flottørventil. * ½″ vinkeltilkopling, innv.gjenge på baksida, ovan- eller nedanfrå. * Høg vasstilførsel opp til 25 l/min. ved 5 bar. * Lett å komme til ventilen. * Størrelse 98 x 40 x 30 cm, * 7 kg. Passar for:  småfe-storfe-hest.   Deleliste Mod. WT80 (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)   + Delfrakt / Volumfrakt kjem i tillegg til prisen. (halv frakt)  
   kr 1.600,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEKAR 130P-N, flottørkar for lågtrykk (IBC cont.)

  DRIKKEKAR 130P-N, flottørkar for lågtrykk (IBC cont.)

  Suevia drikkekar modell 130P-N - lågtrykk, 1 bar   * Drikkeskål (4 liter) i plast. * Flottørventil gir rask vassføring. * Deksel av rustfritt stål som kan takast av. * Med uttappingsplugg i botn. * Enkel justering av vassnivået. * For lågtrykk opp til 1 bar. * ½” tilkopling frå venstre eller høgre, utv. gjenge. *  1,7 kg. For følsame dyr: hest, sau, kalv og hund!   Tilleggsutstyr: Kan brukast saman med tillkoplinssett for vasstank. Vernebøyel  720-101.0470   Deleliste Mod. 130P-N  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 520,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEKAR 180 for vasstank, lågt trykk

  DRIKKEKAR 180 for vasstank, lågt trykk

  Suevia drikkekar modell 180P   * Stor og solid UV-bestandig plastdrikkeskål med flenspakning. * For direkte tilkopling til vasstank, med flens. * Lettgående ventiltunge. * Stor vasstilførsel også ved lågt vasstrykk. * 1,25 kg. For hest/storfe   Deleliste Mod. 180P (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 390,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEKAR 8, ¾" vribar tilk. 35 l/min

  DRIKKEKAR 8, ¾” vribar tilk. 35 l/min

  Suevia drikkekar modell 8 - med tunge * Stor drikkeskål laga av støypejern, emaljert på innsida. * Svært høg vasstilførsel,  6 l/min. ved låg vasstrykk * Trinnlaus regulering av vassmengda, opp til 35 l/min. ved 5 bar. * Enkel justering av vassmengden på utsida. * Tunga kan låsast med sperrebøyelen på undersida av tunga. * ¾" tilkopling,  vribar 360°, utv.gjenger, * 7,1 kg. Passar for: storfe- hest. Gjennom den robuste byggemåten, solide ventilen og høge vasstilførselen ved lågt vasstrykk, er denne modellen også svært godt eigna for bruk med vasstank.   Tilleggsutstyr: Vinkel 90° ¾″:     720-102.0039 Tilkoplingsett for vasstank  720-103.2020   Deleliste Mod. 8  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 990,00 eks. MVA
 • DRIKKEKAR WT 30

  Suevia flottørdrikkekar av solid UV-bestandig høgkvalitets polyetylen.   * Volum 30 liter. * For veggmontering. * Innebygd "Maxiflow" flottørventil som gir 40 l/min. ved 5 bar. * ¾″ tilkopling frå høgre eller venstre, innv.gjenge. * Lett å komme til flottørventilen. * Lettvint tømming v.h.a. stort dreneringshol (1¼″) i botnen. Passar for: småfe - storfe - hest.   Tilleggsutstyr: Galvanisert vernebøyel for WT 30. Rustfritt gjennomstrøymingsrøyr for WT 30. Ved å montere gjennomstrøymingsrøyret i drikkekaret og kople det til ringleidningen frå eit varmeaggregat kan karet gjerast frostfritt.   Deleliste Mod. WT30  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.680,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SLANGESETT m/ FILTER OG VENTIL FOR BEITEP.

  SLANGESETT m/ FILTER OG VENTIL FOR BEITEP.

  Slangesett inneheld: 7 meter sugeslange med FILTER OG VENTIL i plast
   kr 264,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SUGEFILTER for beitepumpe 0541

  SUGEFILTER for beitepumpe 0541

  Sugefilter med tilbakeslagsventil for beitepumpe    
   kr 120,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  SUGESLANGE for beitepumpe 0541

  SUGESLANGE for beitepumpe 0541

    Sugeslange, metervis, for beitepumpe.   (Pris pr. meter)  
   kr 75,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  TILKOPLINGSSETT for vasstank

  TILKOPLINGSSETT for vasstank

  Suevia tilkoplingssett for enkelt å kople eit drikkekar til ein vasstank.   Settet består av: * ein 70 cm ¾″ fleksibelslange, * kork for vasstank * reduksjon ¾″ - ½″ innv. gjenge   Eigna for drikkekar Suevia modell: 8, 10P, 20 og 131 720-100.0008 ,720-100.0010720-100.0209720-100.0131   Deleliste Mod. 2020  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 405,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  VERNEBØYEL for WT30

  VERNEBØYEL for WT30

      Galvanisert vernebøyel for drikkekar WT 30.
   kr 385,00 eks. MVA