Drikketrau- lausdrift - Vendetrau

 • Produktet er lagt i handlekorga:

  BESKYTTELSE, FRÅ SIDA

  BESKYTTELSE, FRÅ SIDA

  Beskyttelse mot biting, ved vasstilkopling frå sida. * Rustfritt stål
   kr 720,00 eks. MVA
 • DEKSEL nedanfrå, 852/853-serien

  Deksel for ettermontering på vendetrau «Suevia» 852 / 853-serien. Vasstilkopling nedanfrå.    
   kr 1.515,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DEKSEL side, 852/853-serien

  DEKSEL side, 852/853-serien

  Deksel mot biting for vendetrau «Suevia»852/853-serien. Vasstilkopling frå sida.  
   kr 595,00 eks. MVA
 • DRIKKEKAR WT 30

  Suevia flottørdrikkekar av solid UV-bestandig høgkvalitets polyetylen.   * Volum 30 liter. * For veggmontering. * Innebygd "Maxiflow" flottørventil som gir 40 l/min. ved 5 bar. * ¾″ tilkopling frå høgre eller venstre, innv.gjenge. * Lett å komme til flottørventilen. * Lettvint tømming v.h.a. stort dreneringshol (1¼″) i botnen. Passar for: småfe - storfe - hest.   Tilleggsutstyr: Galvanisert vernebøyel for WT 30. Rustfritt gjennomstrøymingsrøyr for WT 30. Ved å montere gjennomstrøymingsrøyret i drikkekaret og kople det til ringleidningen frå eit varmeaggregat kan karet gjerast frostfritt.   Deleliste Mod. WT30  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.680,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau «Suevia621» HURTIGAVLØPS-trau

  Drikketrau «Suevia621» HURTIGAVLØPS-trau

  Suevia 621-serien - konisk/skråande drikketrau i rustfritt stål. * Skvettkant, reduserer sløsing med vatn til eit minimum. * Masterflow flottørventil, gir opptil  40 l/min. ved 5 bar, (maks 5 bar). * Dekselet på flottøren kan vippast opp utan bruk av verktøy.¾″ tilkopling, utv. gjenge. * Stort hol for hurtig tømming. Proppen kan betenast over vassflata. * Holdar for utløpsrøyr. (DN 125) * Overløpshol i utløpsproppen.   Tilleggsutstyr: * ¾″ gjennomstrøymingsrøyr, rustfritt (til varmeaggregat/ringleidning) * Tilkoplingssett for 1″, rustfritt, (til varmeaggregat/ringleidning) * 1 sett (4stk) føter. * Verneplate. * Varmeelement under trauet  * Varmeelement inni trauet * Ventilvarmar 720-131.0527   * Frostvakt 720-131.0521   ( straumtilførsel via transformator 230V/24V.)   Delelsite 6214-6230 serien (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
  frå  kr 5.850,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKETRAU 0500, ventiltrau

  DRIKKETRAU 0500, ventiltrau

  Suevia 500 ventildrikketrau. * Laga i rustfritt stål. * Eit drikketrau til ca. 15-20 dyr. * Plassparande og sjølvreinsande design. * Alltid friskt og rent vatn til dyra. * Brei og lett rørleg ventilklaff. * Vasstilførselen kan regulerast med stangloddet. * Vassmengde 30 l/min ved 5 bar. * Lettgående ventil for høgt og lågt vasstrykk.¾″ tilkopling  utv. gjenger. * det er mogeleg å snu ventilen frå høgre eller venstre, * 14,2 kg.   Tilleggsutstyr: * Kan monterast på vegg og mellom røyr, 2 par festebrakettar 720-101.0179 * Koplast til varmeaggregat og ringleidning, tilkoplingssett 720-103.1984 * 1 varmeelement (80W/24V), art.nr.  720-131.0523 * Ventiloppvarming (7W/24V), art.nr.  720-131.0527 * Straumforsyning via transformator 230/24 V * Vernebøyel  720-131.1391 * Vernebøyel når karet er sidemontert m/festebrakett 90° 720-131-1694 Eigna for storfe, spesielt mjølkekyr.  Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under. Deleliste Mod. 500  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 3.050,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKETRAU 0520 dobbel, ventiltrau

  DRIKKETRAU 0520 dobbel, ventiltrau

  Suevia 520 dobbelt ventildrikketrau. * Laga i rustfritt stål. * Dobbelt drikketrau til ca. 30-40 dyr. * To dyr kan drikke samtidig. * Ingen kamp om drikkeplassen som ved langtrau. * Plassparande og sjølvreinsande design. * Alltid friskt og reint vatn til dyra. * Brei og lett rørleg ventilklaff. * Vasstilførselen kan regulerast med stangloddet. * Vassmengde 30 l/min ved 5 bar. * Lettgåande ventil for høgt og lågt vasstrykk. * ¾″ tilkopling, utv. gjenger. * 28,6 kg.   Tilleggsutstyr: * Kan koplast til varmeaggregat og ringleidning, tilkoplingssett 720-103.3004 * 1 eller 2 varmeelement (80W/24V), art.nr.  720-131.0524 * Ventiloppvarming (7W/24V) art.nr.  720-131.0527 * Vernebøyel  720-131.1393 * Straumforsyning via transformator 230/24 V. Eigna for storfe, spesielt mjølkekyr. Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under. Deleliste Mod. 520  (Reservedelar kan bestillast på tlf.  57694800)  
   kr 5.350,00 eks. MVA
 • DRIKKETRAU 0600, flottørtrau

  Suevia 600 flottørdrikketrau - til ca. 15 - 20 dyr. * Laga i rustfritt stål. * Plassparande og sjølvreinsande design. * Alltid friskt og reint vant til dyra. * Innebygd flottørventil "Maxiflow" som gir 40 l/min ved 5 bar. * ¾″ tilkopling, utv. gjenge. (det er mogeleg å snu ventilen frå høgre til venstre) * Integrert stort dreneringshol (1¼″ ) * 12,6 kg.   Tilleggsutstyr: * Kan monterast på vegg eller røyr, 2 par festebrakettar 720-101.0179 * Koplast til varmeaggregat og ringleidning, tilkoplingsett 720-103.1984 * Varmeelement (80W/24V) art.nr.  720-131.0524 * Ventiloppvarmer (7W/24V) art.nr. 720-131.0527 * Straumforsyning via transformator 230/24V. * Vernebøyel  720-131.1391 * Vernebøyel når karet er sidemontert m/festebrakett 90° 720-131.1694 Eigna for storfe, spesielt mjølkekyr og dyr med nasering/sugeavvennar. Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under. Deleliste Mod. 600 (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 3.200,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKETRAU 0620 dobbel, flottørtrau

  DRIKKETRAU 0620 dobbel, flottørtrau

  Suevia 620 dobbelt flottørdrikketrau. * Laga i rustfritt stål. * Dobbelt drikketrau til ca. 30 - 40 dyr. * Plassparande og sjølvreinsande design. * To dyr kan drikke samtidig. * Ingen kamp om drikkeplassane som ved langtrau. * Alltid friskt og reint vatn til dyra. * Innebygdt flottørventil "Maxiflow" som gir 40 l/min ved 5 bar. * ¾″ tilkopling, utv. gjenger. * Integrert to store dreneringshol, 1¼″. * 24,8 kg.   Tilleggsutstyr: * Koplast til varmeaggregat og ringleidning, tilkoplingssett 720-103.3004 * Varmeelement 2 stk (80W/24V) 720-131.0524 kan ettermonterast. * Ventiloppvarmer (7W/24V) 720-131.0527 kan ettermonterast. * Straumforsyning via transformator 230/24 V. * Vernebøyel  720-131.1393 Eigna for storfe, spesielt mjølkekyr og dyr med nasering/sugeavvennar. Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under. Deleliste Mod. 620  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 5.550,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKETRAU 6140 KOMPAKT, m/flottør

  DRIKKETRAU 6140 KOMPAKT, m/flottør

  Suevia kompakt flottørdrikketrau for montering på vegg. * Laga i rustfritt stål * Drikketrau til 15-20 dyr. * Alltid friskt og reint vatn til dyra. * Roleg og jamn vasstilførsel. * Vassmengde 40 l/min. ved 5 bar.¾″ tilkopling fra høyre eller venstre, utv. gjenger. * Med 1¼″ avløp for hurtig reingjering og tømming. * Volum 30 liter.   Ideelt for dyr med nasering.   Tilleggsutstyr: * Tilkopling til ringleidning,  gjennomstrøymingsrøyr 720-131.6049 * Varmeelement 720-131.6058  (under trauet), frostbestanding til -20° * Ventiloppvarmar 720-131.0527 forstbestandig til -35°   Deleliste 6140  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 2.805,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKETRAU 6155 SAU/GEIT, m/flottør

  DRIKKETRAU 6155 SAU/GEIT, m/flottør

  Suevia drikketrau for sau og geit. * rustfritt, kraftig * 2,1 meter * Drikketrau for veggmontering. * For 50-80 sauer/geiter. * Flottørventil, konstant vassnivå. * Vatnmengde inntil 5 l/min. avhengig av vasstilførselen. * ½″ tilkopling fra høgre eller venstre, utv. gjenge. * Med 1″ utløp for hurtig tømming. * Volum 13 liter. * 10,7 kg    
   kr 3.250,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKETRAU polythylen 5900 (vegg) m/flottør

  DRIKKETRAU polythylen 5900 (vegg) m/flottør

  Stort trau med skrå botn, laga av UV-bestandig polyetylen. * For veggmontering. * Ramme og konsoll av rustfritt stål. * 1¼″ dreneringshol for hurtig tømming. * Er som standard utstyrt med 1 flottørventil ″Maxiflow″ for opp til 40 l/min.¾″ tilkopling,  utv. gjenge. * Dimensjon: 200 cm x 45 cm, volum ca. 130 l. * Høyde:  44 cm. * Levert med ein flottørventil.   Tilleggsutstyr: * Ekstra lågtrykksflottørventil kan installerast for å bruke oppvarma vatn frå mjølkekjølingssystemet. * Eller ekstra Maxiflow flottørventil (2stk) - gir 80 l/min. * For frostvern kan varmeelement monterast inni trauet. ( ein må då bruke straumtilførsel med transformator 230V/24V.)   Deleliste Mod. 5900  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 4.800,00 eks. MVA
 • DRIKKETRAU polythylen 5910 (golv) m/flottør

  Stort trau med skrå botn, laga av UV-bestandig polyetylen. For gulvmontering. * Ramme og konsoll av rustfritt stål. * 1¼″ dreneringshol for hurtig tømming. * Er som standard utstyrt med 1 flottørventil Maxiflow for opp til 40 l/min.¾″ tilkopling, utv. gjenger. * Dimensjon: 200 cm x 45 cm, volum ca. 130 l. * Høyde: 86 cm. * Levert med ein flottørventil   Tilleggsutstyr: * Ekstra lågtrykksflottørventil kan installerast for å bruke oppvarma vatn frå mjølkekjølingssystemet * Eller ekstra Maxiflow flottørventil (2stk) - gir opptil 80 l/min. * For frostvern, monter varmeelement  inni trauet ( ein må då bruke straumtilførsel med transformator 230V/24V.)   Deleliste Mod. 5910  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 5.424,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  FESTEBRAKETT 90°, for drikketrau 0500,0600

  FESTEBRAKETT 90°, for drikketrau 0500,0600

  Festebrakett 90°, varmgalvanisert for drikketrau Suevia modell 500 og  600
   kr 830,00 eks. MVA
 • Plassholder

  FØTER (4 stk) for hurtigavløpsdr.trau 601-,612-,621-serien

    1 sett (4stk) føter.   Passar for drikketrau Suevia modell 621  
   kr 1.090,00 eks. MVA
 • GJENNOMSTRØYMINGSRØYR ¾” for 852/853-serien

  Gjennomstrøymingsrøyr ¾″, for ettermontering i vendetrau Suevia 852/853-serien.    
   kr 920,00 eks. MVA
 • GJENNOMSTRØYMINGSRØYR ¾”, for trau 621-serien

    ¾″ gjennomstrøymingsrøyr, rustfritt (til varmeaggregat/ringleidning) Passer for: Suevia modell 621
   kr 950,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  GJENNOMSTRØYMINGSRØYR for drikketrau 6140

  GJENNOMSTRØYMINGSRØYR for drikketrau 6140

  Suevia 6140 drikketrau kan koplast til varmeaggregat og ringleidning v.h.a. dette røyret. Ein oppnår då frostvern av både tilførselsleidningen og drikketrauet.   I spesielt kalde område kan ein også montere ventilvarmar 720-131.0527 over ventilen for å få ekstra frostvern av ventilen. Då må ein i tillegg ha straumforsyning med transformator 230V/24V.   * ¾″ tilkopling, * rustfritt stål
   kr 535,00 eks. MVA
 • GJENNOMSTRØYMINGSRØYR for WT30

      Rustfritt gjennomstrøymingsrøyr for drikkekar WT 30.
   kr 720,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  GJENNOMSTRØYMNINGSRØYR ¾" for 872/873-serien

  GJENNOMSTRØYMNINGSRØYR ¾” for 872/873-serien

  Suevia gjennomstrøymningsrøyr for vendetrau modell 872/873   * Av rustfritt stål, * ¾″ tilkopling,  utv. gjenge, * for montering i vendetrau med Masterflow.   Ved å montere gjennomstrøymningsrøyr på trauet kan det tilkoplast ringleidningen frå eit varmeaggregat og trauet blir då frostbeskytta.
   kr 950,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  TILKOPLINGSRØYRSETT ¾", for sirkulasjon 0500-0520-0600-0620

  TILKOPLINGSRØYRSETT ¾”, for sirkulasjon 0500-0520-0600-0620

    For Suevia drikketrau 500 / 600
   kr 430,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  TILKOPLINGSSETT 1", for trau 621-serien

  TILKOPLINGSSETT 1″, for trau 621-serien

  Tilkoplingssett for 1″, rustfritt, (til varmeaggregat/ringleidning)   Passar for Suevia modell 621
   kr 405,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  TILKOPLINGSSETT ¾" for 520,620

  TILKOPLINGSSETT ¾” for 520,620

  Passar for dobble drikketrau:   modell 520  720-130.0520 modell 620 720-130.0620
   kr 280,00 eks. MVA
 • VARMEELEMENT 180W for 6140

  Varmeelement 180W/24V * monterast under trauet * frostbestanding til ca -20° Ein må i tillegg ha straumforsyning med transformator 230V/24V.   Passar for «Suevia6140»   Deleliste  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)    
   kr 660,00 eks. MVA