Drikketrau- lausdrift - Vendetrau

 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar for lausdrift/beite «SueviaWT30»

  Drikkekar for lausdrift/beite «SueviaWT30»

  Suevia flottørdrikkekar av solid UV-bestandig høgkvalitets polyetylen.   * Volum 30 liter. * For veggmontering. * Innebygd "Maxiflow" flottørventil som gir 40 l/min. ved 5 bar. * ¾″ tilkopling frå høgre eller venstre, innv.gjenge. * Lett å komme til flottørventilen. * Lettvint tømming v.h.a. stort dreneringshol (1¼″) i botnen. Passar for: småfe - storfe - hest.   Tilleggsutstyr: Galvanisert vernebøyel for WT 30. Rustfritt gjennomstrøymingsrøyr for WT 30. Ved å montere gjennomstrøymingsrøyret i drikkekaret og kople det til ringleidningen frå eit varmeaggregat kan karet gjerast frostfritt.   Deleliste Mod. WT30  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
  fra  kr 385,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau «Suevia5900» av polyetylen, vegg

  Drikketrau «Suevia5900» av polyetylen, vegg

  Stort trau med skrå botn, laga av UV-bestandig polyetylen. * For veggmontering. * Ramme og konsoll av rustfritt stål. * 1¼″ dreneringshol for hurtig tømming. * Er som standard utstyrt med 1 flottørventil ″Maxiflow″ for opp til 40 l/min.¾″ tilkopling,  utv. gjenge. * Dimensjon: 200 cm x 45 cm, volum ca. 130 l. * Høyde:  44 cm.   Tilleggsutstyr: * Ekstra lågtrykksflottørventil kan installerast for å bruke oppvarma vatn frå mjølkekjølingssystemet. * Eller ekstra Maxiflow flottørventil (2stk) - gir 80 l/min. * For å frostbeskyttelse: monter varmeelement (720-131.6063 ) inni trauet. ( ein må då bruke straumtilførsel med transformator 230V/24V.)   Deleliste Mod. 5900  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 4.800,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau «Suevia5910» av polyetylen, golv

  Drikketrau «Suevia5910» av polyetylen, golv

  Stort trau med skrå botn, laga av UV-bestandig polyetylen. For gulvmontering. * Ramme og konsoll av rustfritt stål. * 1¼″ dreneringshol for hurtig tømming. * Er som standard utstyrt med 1 flottørventil Maxiflow for opp til 40 l/min.¾″ tilkopling, utv. gjenger. * Dimensjon: 200 cm x 45 cm, volum ca. 130 l. * Høyde: 86 cm.   Tilleggsutstyr: * Ekstra lågtrykksflottørventil kan installerast for å bruke oppvarma vatn frå mjølkekjølingssystemet. * Eller ekstra Maxiflow flottørventil (2stk) - gir opptil 80 l/min. * For å frostbeskytte, monter varmeelement inni trauet art.nr. 720-131.6063     ( ein må då bruke straumtilførsel med transformator 230V/24V.)   Deleliste Mod. 5910  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 5.424,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau «Suevia6140» kompakt

  Drikketrau «Suevia6140» kompakt

  Suevia kompakt flottørdrikketrau for montering på vegg. * Laga i rustfritt stål * Drikketrau til 15-20 dyr. * Alltid friskt og reint vatn til dyra. * Roleg og jamn vasstilførsel. * Vassmengde 40 l/min. ved 5 bar.¾″ tilkopling fra høyre eller venstre, utv. gjenger. * Med 1¼″ avløp for hurtig reingjering og tømming. * Volum 30 liter.   Ideelt for dyr med nasering.   Tilleggsutstyr: * Tilkopling til ringleidning, gjennomstrøymingrøyr 720-131.6049 * Varmeelement (under trauet) 720-131.6058 , frostbestanding til -20° * Ventilvarmer 720-131.0527 forstbestandig til -35°   Deleliste 6140  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800) Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under.  
  fra  kr 2.805,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau «Suevia6155» for sau og geit

  Drikketrau «Suevia6155» for sau og geit

  Suevia drikketrau for sau og geit. * rustfritt, kraftig * 2,1 meter * Drikketrau for veggmontering. * For 50-80 sauer/geiter. * Flottørventil, konstant vassnivå. * Vatnmengde inntil 5 l/min. avhengig av vasstilførselen. * ½″ tilkopling fra høgre eller venstre, utv. gjenge. * Med 1″ utløp for hurtig tømming. * Volum 13 liter. * 10,7 kg    
   kr 3.250,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau «Suevia621» HURTIGAVLØPS-trau

  Drikketrau «Suevia621» HURTIGAVLØPS-trau

  Suevia 621-serien - konisk/skråande drikketrau i rustfritt stål. * Skvettkant, reduserer sløsing med vatn til eit minimum. * Masterflow flottørventil, gir opptil  40 l/min. ved 5 bar, (maks 5 bar). * Dekselet på flottøren kan vippast opp utan bruk av verktøy.¾″ tilkopling, utv. gjenge. * Stort hol for hurtig tømming. Proppen kan betenast over vassflata. * Holdar for utløpsrøyr. (DN 125) * Overløpshol i utløpsproppen.   Tilleggsutstyr: * ¾″ gjennomstrøymingsrøyr, rustfritt (til varmeaggregat/ringleidning) * Tilkoplingssett for 1″, rustfritt, (til varmeaggregat/ringleidning) * 1 sett (4stk) føter. * Verneplate. * Varmeelement under trauet  * Varmeelement inni trauet * Ventilvarmar 720-131.0527   * Frostvakt 720-131.0521   ( straumtilførsel via transformator 230V/24V.)   Delelsite 6214-6230 serien (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)   Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under.
  fra  kr 324,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau m/ flottør «Suevia600»

  Drikketrau m/ flottør «Suevia600»

  Suevia 600 flottørdrikketrau - til ca. 15 - 20 dyr. * Laga i rustfritt stål. * Plassparande og sjølvreinsande design. * Alltid friskt og reint vant til dyra. * Innebygd flottørventil "Maxiflow" som gir 40 l/min ved 5 bar. * ¾″ tilkopling, utv. gjenge. (det er mogeleg å snu ventilen frå høgre til venstre) * Integrert stort dreneringshol (1¼″ ) * 12,6 kg.   Tilleggsutstyr: * Kan monterast på vegg eller røyr, 2 par festebrakettar 720-101.0179 * Koplast til varmeaggregat og ringleidning, tilkoplingsett 720-103.1984 * Varmeelement (80W/24V) art.nr.  720-131.0524 * Ventiloppvarmer (7W/24V) art.nr. 720-131.0527 * Straumforsyning via transformator 230/24V. * Vernebøyel  720-131.1391 * Vernebøyel når karet er sidemontert m/festebrakett 90° 720-131.1694 Eigna for storfe, spesielt mjølkekyr og dyr med nasering/sugeavvennar. Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under.   Deleliste Mod. 600 (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)    
   kr 3.100,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau m/ flottør «Suevia620»dobbelt

  Drikketrau m/ flottør «Suevia620»dobbelt

  Suevia 620 dobbelt flottørdrikketrau. * Laga i rustfritt stål. * Dobbelt drikketrau til ca. 30 - 40 dyr. * Plassparande og sjølvreinsande design. * To dyr kan drikke samtidig. * Ingen kamp om drikkeplassane som ved langtrau. * Alltid friskt og reint vatn til dyra. * Innebygdt flottørventil "Maxiflow" som gir 40 l/min ved 5 bar. * ¾″ tilkopling, utv. gjenger. * Integrert to store dreneringshol, 1¼″. * 24,8 kg. Tilleggsutstyr: * Koplast til varmeaggregat og ringleidning, tilkoplingssett 720-103.3004 * Varmeelement 2 stk (80W/24V) 720-131.0524 kan ettermonterast. * Ventiloppvarmer (7W/24V) 720-131.0527 kan ettermonterast. * Straumforsyning via transformator 230/24 V. * Vernebøyel  720-131.1393 Eigna for storfe, spesielt mjølkekyr og dyr med nasering/sugeavvennar. Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under.   Deleliste Mod. 620  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 5.495,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau m/ ventil «Suevia500»

  Drikketrau m/ ventil «Suevia500»

  Suevia 500 ventildrikketrau. * Laga i rustfritt stål. * Eit drikketrau til ca. 15-20 dyr. * Plassparande og sjølvreinsande design. * Alltid friskt og rent vatn til dyra. * Brei og lett rørleg ventilklaff. * Vasstilførselen kan regulerast med stangloddet. * Vassmengde 30 l/min ved 5 bar. * Lettgående ventil for høgt og lågt vasstrykk.¾″ tilkopling  utv. gjenger. * det er mogeleg å snu ventilen frå høgre eller venstre, * 14,2 kg. Tilleggsutstyr: * Kan monterast på vegg og mellom røyr, 2 par festebrakettar 720-101.0179 * Koplast til varmeaggregat og ringleidning, tilkoplingssett 720-103.1984 * 1 varmeelement (80W/24V), art.nr.  720-131.0523 * Ventiloppvarming (7W/24V), art.nr.  720-131.0527 * Straumforsyning via transformator 230/24 V * Vernebøyel  720-131.1391 * Vernebøyel når karet er sidemontert m/festebrakett 90° 720-131-1694 Eigna for storfe, spesielt mjølkekyr.  Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under.   Deleliste Mod. 500  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 2.975,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikketrau m/ ventil «Suevia520»dobbelt

  Drikketrau m/ ventil «Suevia520»dobbelt

  Suevia 520 dobbelt ventildrikketrau. * Laga i rustfritt stål. * Dobbelt drikketrau til ca. 30-40 dyr. * To dyr kan drikke samtidig. * Ingen kamp om drikkeplassen som ved langtrau. * Plassparande og sjølvreinsande design. * Alltid friskt og reint vatn til dyra. * Brei og lett rørleg ventilklaff. * Vasstilførselen kan regulerast med stangloddet. * Vassmengde 30 l/min ved 5 bar. * Lettgåande ventil for høgt og lågt vasstrykk. * ¾″ tilkopling, utv. gjenger. * 28,6 kg. Tilleggsutstyr: * Kan koplast til varmeaggregat og ringleidning, tilkoplingssett 720-103.3004 * 1 eller 2 varmeelement (80W/24V), art.nr.  720-131.0524 * Ventiloppvarming (7W/24V) art.nr.  720-131.0527 * Vernebøyel  720-131.1393 * Straumforsyning via transformator 230/24 V. Eigna for storfe, spesielt mjølkekyr. Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under.   Deleliste Mod. 520  (Reservedelar kan bestillast på tlf.  57694800)  
   kr 5.255,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Festebrakett 90° for trau «Suevia» 500 og 600

  Plassholder

  Festebrakett 90° for trau «Suevia» 500 og 600

  Festebrakett 90°, varmgalvanisert for drikketrau Suevia modell 500 og  600
   kr 830,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Gjennomstrøymingsrøyr for trau «Suevia»6140

  Gjennomstrøymingsrøyr for trau «Suevia»6140

  Suevia 6140 drikketrau kan koplast til varmeaggregat og ringleidning v.h.a. dette røyret. Ein oppnår då frostvern av både tilførselsleidningen og drikketrauet. I spesielt kalde område kan ein også montere ventilvarmar ( 720-131.0527) over ventilen for å få ekstra frostvern av ventilen. Då må ein i tillegg ha straumforsyning med transformator 230V/24V. * ¾″ tilkopling, * rustfritt stål
   kr 535,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Gjennomstrøymingsrøyr for vendetrau «Suevia»852/853

  Gjennomstrøymingsrøyr for vendetrau «Suevia»852/853

  Gjennomstrøymingsrøyr ¾″, for ettermontering i vendetrau Suevia 852/853-serien.
   kr 920,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Gjennomstrøymningsrøyr for vendetrau «Suevia»872/873

  Gjennomstrøymningsrøyr for vendetrau «Suevia»872/873

  Suevia gjennomstrøymningsrøyr for vendetrau modell 872/873   * Av rustfritt stål, * ¾″ tilkopling,  utv. gjenge, * for montering i vendetrau med Masterflow.   Ved å montere gjennomstrøymningsrøyr på trauet kan det tilkoplast ringleidningen frå eit varmeaggregat og trauet blir då frostbeskytta.
   kr 950,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Tilkoplingssett ¾″ for drikketrau «Suevia»500,600

  Tilkoplingssett ¾″ for drikketrau «Suevia»500,600

   kr 420,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Tilkoplingssett ¾″ for drikketrau «Suevia»520,620

  Tilkoplingssett ¾″ for drikketrau «Suevia»520,620

  Passar for dobble drikketrau:   modell 520  720-130.0520 modell 620 720-130.0620
   kr 260,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmeelement 180W/24V (mont.INNI drikketrau)

  Varmeelement 180W/24V (mont.INNI drikketrau)

  Varmespiral for montering inni alle Suevia vendetrau, hurtigavløpsdrikketrau og drikketrau av polyethylen. * Varmeelement med deksel av rustfritt stål og kabelforgreiningsboks. * Ved montering borast 4 hol i drikketrauet. * Frostbeskyttar trauet ned til ca -20 °C. * Straumtilførsel frå transformator (230V/24V).   Deleliste (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 630,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmeelement 24V (mont.UNDER drikketrau)

  Varmeelement 24V (mont.UNDER drikketrau)

  Varmeelement for drikketrau Suevia modell 570/571, 872/873, 6214-6219. * Enkel montering under drikketrauet. * Ingen skarpe kantar ved reingjering. * Frostbeskyttar trauet ned til ca -20 °C. For oppvarming av tilførselsleidningen kan ein bruke varmekabel 24V Då koplast denne parallelt med drikkekarets sitt varmeelement til straumtilførselen frå transformatoren (230V/24V). EKSEMPEL PÅ OPPKOPLING finner du under transformator.   Trau 100/140 Mod. 6060, Trau 150/190 Mod. 6061 Trau 200/230 Mod. 6062 (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
  fra  kr 800,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmeelement for drikketrau «Suevia»500

  Varmeelement for drikketrau «Suevia»500

  Varmeelement 80W/24V, kan ettermonterast under trauet og trauet kan då bli frostsikkert. Ein må i tillegg ha straumforsyning med transformator 230V/24V.   Deleliste Mod. 500  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 387,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmeelement for drikketrau «Suevia»520,600,620

  Varmeelement for drikketrau «Suevia»520,600,620

  Varmeelement 80W/24V, til ettermontering på drikketrau, og trauet kan då bli frostsikkert. Ein må i tillegg ha straumforsyning med transformator 230V/24V. Mål: 30 x 16 x 5 cm   Deleliste (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 387,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmeelement for drikketrau «Suevia»6140

  Varmeelement for drikketrau «Suevia»6140

  Varmeelement 180W/24V * monterast under trauet * frostbestanding til ca -20° Ein må i tillegg ha straumforsyning med transformator 230V/24V.   Deleliste  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 660,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Vendetrau «Suevia852» med Masterflow (vegg)

  Vendetrau «Suevia852» med Masterflow (vegg)

  Suevia vendetrau modell 852 for veggmontering * Trau i rustfritt stål. * Avrunda kantar - dyrevenleg utforming utan skarpe kantar og hjørne. * Innebygd  ¾” tilkopling utv.gjenge, ikkje nødvendig med fleksibel tilkoplingsslange. * Tilkopling frå høgre eller venstre side er mogeleg ved å flytte ventilen. * Masterflow flottørventil - gir opptil 40 l/min ved 5 bar, (maks 5 bar), * Avrunda flottørventildeksel kan vippast opp utan bruk av verktøy. * Fri tilgang til vassoverflata og optimal drikkehøgde. * Vassparande flatt drikketrau. * Galvanisert festeramme for vegg.   Tilleggsutstyr: * Varmeelement under trauet  * Varmeelement inni trauet * Suevia gjennomstrøymingsrøyr ¾″  720-131.0591 * Ventiloppvarmar  (7W/24V) rundt ventilen  720-131.0527 * Straumforsyning via transformator 230/24 V. * Suevia frostvakt  720-131.0521 * Deksel mot biting, ved vasstilkopling nedanfrå  720-131.0581 * Deksel mot biting, ved vasstilkopling frå sida 720-131.0582     Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under.
  fra  kr 6.100,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Vendetrau «Suevia853» med Masterflow (golv)

  Vendetrau «Suevia853» med Masterflow (golv)

  Suevia vendetrau modell 853 for golvmontering * Trau i rustfritt stål. * Avrunda kantar - dyrevenleg utforming utan skarpe kantar og hjørne. * Innebygd ¾” tilkopling utv.gjenge, ikkje nødvendig med fleksibel tilkoplingsslange. * Tilkopling frå høgre eller venstre side er mogeleg ved å flytte ventilen. * Masterflow flottørventil - gir opptil 40 l/min ved 5 bar, (maks 5 bar), * Avrunda flottørventildeksel kan vippast opp utan bruk av verktøy. * Fri tilgang til vassoverflata og optimal drikkehøgde. * Vassparande flatt drikketrau. * Galvanisert festeramme for golv. Tilleggsutstyr: * Varmeelement  under trauet * Varmeelement inni trauet inni trauet * Suevia gjennomstrøymingsrøyr ¾″  720-131.0591 * Ventiloppvarmar (7W/24V) rundt ventilen  720-131.0527 * Suevia frostvakt  720-131.0521 * Deksel mot biting, ved vasstilkopling nedanfrå  720-131.0581 * Deksel mot biting, ved vasstilkopling frå sida 720-131.0582 720-131.0582 Sjå også: beskrivelse / tilleggsinformasjon under.
  fra  kr 6.100,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Vernebøyel for trau «Suevia» 500 og 600

  Vernebøyel for trau «Suevia» 500 og 600

    Vernebøyel, varmgalvanisert, for drikketrau Suevia modell  500 og 600
   kr 459,00 eks. MVA