Drikkekar - varme

 • Produktet er lagt i handlekorga:

  ALU-TAPE (50m)

  ALU-TAPE (50m)

    Med tanke på sikkerheit monterast alu-tape før varmekabelen blir lagt på plastrøyr. Aluminium klebeband gjer også betre varmefordeling.   Berekn: - ca. 2 m tape til 1 m ½″ røyr - ca. 2,5 m tape til 1 m ¾″ røyr
   kr 99,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  ANTISKVETTKANT for 43A

  ANTISKVETTKANT for 43A

  Antiskvettkant for modell 43A og 43A-SIBIRA
   kr 265,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEKAR 12P-HK m/varmekabel, ¾" messing røyrventil

  DRIKKEKAR 12P-HK m/varmekabel, ¾” messing røyrventil

  * Karet, ventilen og tilførselsrøyret er frostbestandig med ein 3 m lang varmekabel (24 V, 20 W). * Varmekabelen ligg i viklingar under drikkekaret i ein fleksibel gummiring. * Ein aluminiumsfolie festa ved botnen på drikkekaret sørger for ein konstant fordeling av varmen. * Tre tettliggjande viklingar over ventilen gjer ventilen også frostbeskytta. * Resterande 2 m varmekabel held tilførselrøyret frostfritt. * Frostbeskytta ned til ca. -20ºC. * Vatn som står att i drikkekaret vil ikkje fryse. * Straumforsyning er det nødvendig (Suevia transformator 230/24 V) * Lettgåande ¾” messingventil, tilkopling ovanfrå eller nedenfrå. * Drikkekaret er elles som drikkekar modell 12P. NB! Gummiringa og varmekabelen bør beskyttast/byggast inn. Passar for: storfe,hest   Drikkekaret koplast til straum via SUEVIA transformator  (ikkje inkl.) Eksempel på installasjon av drikkekar Deleliste Mod. 12P-HK-MS   (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.050,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEKAR 130P-H, m/ oppvarma flottørventil

  DRIKKEKAR 130P-H, m/ oppvarma flottørventil

  *  Varmeelement (24V, 20 W) held drikkekaret frostfritt ned til ca. -10ºC. * Varmeelementet er montert utilgjengelig for dyra, bak det rustfrie flottørdekselet og utstyrt med 3 m tilkoplingskabel. * Termostat integrert i kabelen koplar varmen på ved 5ºC og av ved 12ºC. * Drikkekaret er elles som modell 130P. Passar for: sau, storfe, hest, hund.   Tilleggsutstyr: * Som straumforsyning brukast SUEVIA transformator 230/24V (ikke inkl.) * Oppvarming av tilførselsrøyret brukast varmekabel, f.eks 720-101.0861 * For å slå automatisk på eller av,  monterast utvendig termostat, 720-101.0389 før transformatoren. * Drikkekaret kan koplast til ovanfrå / nedanfrå med union ½″x ½″ 720-102.0352 NB! Di lågare temperaturen er di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekaret, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 130 P-H  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.350,00 eks. MVA
 • DRIKKEKAR 41A m/varmespiral 80W (tunge)

  Suevia modell 41A (80 W varmeelement) * Drikkekar med varme og lettgående tunge. * I støypejern, kvitemaljert innvendig * Eit drikkekar til ca. 15 – 20 dyr.- Skålkapasitet 1,9 liter. * Justerbar vasstilførsel v.h.a. utskiftbar dyse (4 dyser) * Maks vasstrykk 6 bar - Maks vassmengde 15 l/min ved 5 bar. * Straumforsyning med 230/24 V, transformator (ikke inkl.) * ½″ tilkopling nedanfrå, utv. gjenge. * Frostbeskyttet ned til ca. -25º * Varmekapasitet 80 Watt / 24 V * Varmekabel rundt vasstilførselen er å anbefale. * 18,4 kg Passer for: hest, storfe, gris.   Tilleggsutstyr:  Drikkekaret koplast til straum via Trafo  (ikkje inkl.) Termorøyr, Termostat - (ikkje inkl.) NB! Det er anbefalt å bruke termostat 720-101.0389 til både 80 W og 180W. Di lågare temperaturen er, di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å ha god sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 41A  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.890,00 eks. MVA  kr 1.890,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEKAR 41A-SIBIRA m/varmespiral 180W (tunge)

  DRIKKEKAR 41A-SIBIRA m/varmespiral 180W (tunge)

  Suevia modell 41A-SIBIRIA (180 W varmeelement) * Drikkekar med varme og lettgående tunge. * I støypejern, kvitemaljert innvendig * Eit drikkekar til ca. 15 - 20 dyr - Skålkapasitet 1,9 liter. * Justerbar vasstilførsel v.h.a. utskiftbar dyse (4 dyser) * Maks vasstrykk 6 bar - Maks vassmengde 15 l/min ved 5 bar. * Straumforsyning med 230/24 V, transformator (ikke inkl.) * ½″ tilkopling nedanfrå, utv. gjenge. * Frostbeskyttet ned til ca. -35º * Varmekapasitet 180 Watt / 24 V * Varmekabel rundt vasstilførselen er å anbefale. * 18,4 kg Passer for: hest, storfe, gris.   Tilleggsutstyr: Drikkekaret koplast til straum via Trafo (ikkje inkl.) Termorøyr, Termostat – (ikkje inkl.) NB! Modell 41A-SIBIRIA kan gje for varmt vatn ved temperaturstigning! Det er anbefalt å bruke termostat 720-101.0389 til både 80 W og 180W. Di lågare temperaturen er, di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å ha god sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 41A-SIBIRIA  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.890,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEKAR 43A m/varmespiral 80W (flottør)

  DRIKKEKAR 43A m/varmespiral 80W (flottør)

  Suevia modell 43A. (80 W varmeelement) * Drikkekar med varme og flottørventil. * I støypejern, kvitemaljert innvendig * Eit drikkekar til ca. 15 -20 dyr -  Skålkapasitet 3,4 liter. * Maks vasstrykk 5 bar - Justerbar vassmengde, 5 l/min. ved 5 bar. * Straumforsyning med 230/24 V. * ½″ tilkopling nedanfrå, innv. gjenge. * Frostbestandig ned til ca. -20º. * Varmekapasitet 80 Watt / 24 V. * Varmekabel rundt vasstilførselen er å anbefale. * 20 kg Passar for: sau, gris, storfe, hest.   Tilleggsutstyr: Drikkekaret koplast til straum via Trafo   (ikkje inkl.) Antiskvettkanttermorøyr og termostat - (ikkje inkl.) NB!  Det er anbefalt å bruke termostat 720-101.0389 til både 80 W og 180W. Di lågar temperaturen er di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 43A  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800  
   kr 1.940,00 eks. MVA  kr 1.940,00 eks. MVA
 • DRIKKEKAR 43A-SIBIRA m/varmespiral 180W (flottør)

  Suevia modell 43A-SIBIRIA (180 W varmeelement) * Drikkekar med varme og flottørventil. * I støypejern, kvitemaljert innvendig * Eit drikkekar til ca. 15 -20 dyr - Skålkapasitet 3,4 liter. * Maks vasstrykk 5 bar - Justerbar vassmengde, 5 l/min. ved 5 bar. * Straumforsyning med 230/24 V. * ½″ tilkopling nedanfrå, innv. gjenge. * Frostbestandig ned til ca. -30º. * Varmekapasitet 180 Watt / 24 V. * Varmekabel rundt vasstilførselen er å anbefale. * 20 kg Passar for: sau, gris, storfe, hest.     Tilleggsutstyr: Drikkekaret koplast til straum via  Trafo  (ikkje inkl) Antiskvettkant, termorøyr og termostat –( ikkje inkl.) NB! Modell 43A-SIBIRIA kan gje for varmt vatn ved temperaturstigning! Det er anbefalt å bruke termostat 720-101.0389 til både 80 W og 180W. Di lågar temperaturen er di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod.-43A-SIBIRA  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)    
   kr 1.940,00 eks. MVA
 • DRIKKEKAR 46, ½”, m/varmespiral 80W, messing røyrventil

  * Drikkeskål i støypejern, fullstendig emaljert, lettgåande messing røyrventil. * Eit drikkekar til ca. 15 – 20 dyr. Skålkapasitet 2,0 liter. * Trinnlaus regulering av vassmengda frå utsida med reguleringsskruen. * Vassmengde 11 l/min ved 5 bar. * Frostbestandig ned til ca. -15º C. Vatn som står att i karet vil ikkje fryse. * Enkelt å komme til varmeelementet som ligg mellom dei to skålhalvdelane. * Montering på røyr eller på vegg er mogeleg. * Straumforsyning 230/24 V, trafo * ½″ tilkopling ovanfrå (innv.gj. )eller nedanfrå (utv.gj.) * Varmekapasitet 80 Watt/24 V. * 12 kg. Passer for: sau, storfe,hest.   Tilleggsutstyr:   ( ikkje inkl.) Ventiloppvarmar , frosbestandig til ca. -35º C. 720-101.1405 Montering på røyr 2″ – 3″: 2 braketter 720-101.0180 nødvendig. Oppvarming av tilførselsrøyret kan varmekabel 720-101.0861 brukast. Drikkekaret koplast til straum via Trafo NB! Di lågare temperaturen er, di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 46-MS (< 03.2012)  (Reservedelar kan bestillast på tlf.57694800) Deleliste Mod. 46-MS (etter 03.2012) (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.520,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEKAR 46, ¾", m/varmespiral 80W, rustfri røyrventil

  DRIKKEKAR 46, ¾”, m/varmespiral 80W, rustfri røyrventil

  * Drikkeskål laga i støypejern, fullstendig emaljert, lettgåande rustfri stålventil. * Eit drikkekar til ca. 15 - 20 dyr. Skålkapasitet 2,0 liter. * Trinnlaus regulering av vassmengda frå utsida med reguleringsskruen. * Vassmengde  12 l/min ved 5 bar. * Frostbestandig ned til ca. -15º C. Vatn som står att i karet vil ikkje fryse. * Enkelt å komme til varmeelementet som ligg mellom dei to skålhalvdelane. * Montering på røyr eller på vegg er mogeleg. * Straumforsyning 230/24 V, trafo * ¾″ tilkopling ovanfrå (innv.gj. )eller nedanfrå (utv.gj.) * Varmekapasitet 80 Watt/24 V.  (trafo) * 12 kg. Passer for: sau, storfe,hest.   Tilleggsutstyr: Ventiloppvarmar , frosbestandig til ca. -35º C.  720-101.1405 For montering på røyr 2" - 3":  2 braketter  720-101.0180 nødvendig. For oppvarming av tilførselsrøyret kan varmekabel  720-101.0861 brukast. Drikkekaret koplast til straum via Trafo (ikkje inkl.) Tilkoplingsrøyr frå undersida eller Tilkoplingssett frå oversida  NB! Di lågare temperaturen er, di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 46-VA  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.650,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  DRIKKEKAR ISO 6620 STORFEKAR 180W m/flottør DOBBELT

  DRIKKEKAR ISO 6620 STORFEKAR 180W m/flottør DOBBELT

  * ISO dobbelt drikkekar. Elektrisk oppvarma - hindrar vatnet i å fryse. * Isolert "hus" med doble vegger * To drikkeplassar mot kvarandre, ideelt for lausdriftfjøs. * Passar for 30-40 dyr. * Montert varmeelement 2 x 80W + varmekabel 20W= 180 W, beskyttar mot frost ned til ca. -20ºC. * Installerte flottøren MAXIFLOW (konstant vassnivå), opp til 40 l/min. * Skål og deksel av rustfritt stål. Dekselet kan vippast opp utan bruk av verktøy! * Med to store hol for hurtig tømming og enkel reingjering. * ¾″ tilkopling frå botnen (inkl. armert slange). Vasstrykk 0,5 - 6 bar. * Ideell for dyr med nasering/sugehinder   Koplast til straum via: Suevia transformator    (ikkje inkl.)   Deleliste Mod. 6620  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)   + Delfrakt / Volumfrakt kjem i tillegg til prisen. (halv frakt)  
   kr 8.865,00 eks. MVA
 • DRIKKEKAR ISO 6620-SIBIRIA STORFEKAR 380W m/flottør, DOBBELT

  * ISO dobbelt drikkekar. Elektrisk oppvarma – hindrar vatnet i å fryse. * Isolert “hus” med doble vegger * To drikkeplassar mot kvarandre, ideelt for lausdriftfjøs. * Passar for 30-40 dyr. * Montert varmeelement 2 x 180W + varmekabel 20W= 380 W, beskyttar mot frost ned til ca. -30ºC. * Installerte flottøren MAXIFLOW (konstant vassnivå), opp til 40 l/min. * Skål og deksel av rustfritt stål. Dekselet kan vippast opp utan bruk av verktøy! * Med to store hol for hurtig tømming og enkel reingjering. * ¾″ tilkopling frå botnen (inkl. armert slange). Vasstrykk 0,5 – 6 bar. * Ideell for dyr med nasering/sugehinder   Koplast til straum via: Suevia transformator    (ikkje inkl.) Deleliste 130.6621- Mod. 6620-SIBIRIA  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)   + Delfrakt / Volumfrakt kjem i tillegg til prisen. (halv frakt)  
   kr 8.865,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  FROSTVAKT 521, ¾"

  FROSTVAKT 521, ¾”

  Suevia frostvakt - * Frostvern v.h.a. rennande vatn. * Treng ikkje straum. Opnar automatisk ved frost, vatnet renn over flottøren og ned i trauet. Vatnet i trauet er då i bevegelse og blir hindra frå å fryse. * Kan brukes ved 0,3 - 5 bar. * Levert med tilkoplingsdelar. * ¾″ tilkopling (Levert utan flottørventil)   Passer for: Flottørventil 720-131.0700 og 720-131.0723 (ikkje inkl.) Suevia hurtigavløpstrau 720-130.62.. (ikkje inkl.)   Deleliste Mod. 521  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 900,00 eks. MVA
 • FROSTVAKT 526, ½”

  Suevia frostvakt * Frostbeskyttelse v.h.a. rennande vatn. * Treng ikkje straum. Opner automatisk ved frost, vatnet renn over flottøren og ned i trauet. Vatnet i trauet er då i bevegelse og blir hindra frå å fryse. * Kan brukast ved 0,3 - 5 bar. * ½″ tilkopling * Levert med tilkoplingsdelar. * Levert med ½″ avløpssett for montering på trauet til overskytende vatn. * Levert utan flottørventil   Passer for: Flottørventil 720-131.0671 (ikkje inkl.)   Deleliste Mod. 526  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 900,00 eks. MVA  kr 450,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  KABEL 2 x 2,5mm², TVINNA, RAUD/SVART

  KABEL 2 x 2,5mm², TVINNA, RAUD/SVART

  Kabel til bruk mellom drikkekar og trafo. * Tverrsnitt 2,5mm * Maks kabellengde inntil ca.  100W - 80 m.   (Bestillast metervis, pris pr.meter)  
   kr 25,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  KOPLINGSBOKS 5-POL 2,5 mm²

  KOPLINGSBOKS 5-POL 2,5 mm²

  Koplingsboks i plast med 5-pol kolingsstykke 2,5 m² IP 54. Str. 80 x 80 39 mm. Eksempel på installasjon av drikkekar  
   kr 40,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Nm- DRIKKEKAR H10, EMALJERT m/røyrventil og varme 80W, ½" tilkopl.

  Nm- DRIKKEKAR H10, EMALJERT m/røyrventil og varme 80W, ½” tilkopl.

   Go’prisen, drikkekar H10 med varmeelement, 80 W/ 24 V   * Skål laga i støypejern, fullstendig emaljert. * Kapasitet 1,6 liter. * Lettgåande ½” messing røyrventil, (for 1,1 - 5 bar) * Tilkopling ovan- eller nedanfrå innv. gjenge. * Trinnlaus regulering av vassmengda frå utsida med reguleringsskrua. * Vasstilførsel 8 l/min ved 3 bar. * Nytt oppvarmingskonsept med oppvarming av ventil for å unngå frost. * Varmekapasitet 80 Watt/ 24 V. * Straumforsyning med 230/24 V transformator min. 100 W (ikkje inkl.). * Enkelt å kople til straumforsyninga på undersida. * Frostbestandig ned til ca. -20º C. * Kan monterast på vegg og røyr. * Vekt 11,5 kg.   * For storfe og hest. Transformator    
   kr 1.300,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Nm- DRIKKEKAR HP20, PLAST m/ røyrventil og varme, 73W ½" tilkopl.

  Nm- DRIKKEKAR HP20, PLAST m/ røyrventil og varme, 73W ½” tilkopl.

  Go’prisen, drikkekar HP20 med varme, 73 W/ 24 V * Drikkekar laga i høgkvalitetsplast (PP) med integrert varmekabel. * Varmekabel 73 W for oppvarming av drikkekaret, ventilen og inntil 2 m røyr. * Straumforsyning med 230/24 V transformator. (ikkje inkl.). * Varmekabelen er lett å byte. * Integrert termostat (koplar inn ved +5°C og ut ved +13°C). * Lettgåande ½” messing røyrventil, (for 1,1 - 5 bar), * Tilkopling ovan- eller nedanfrå innv. gjenge. * Trinnlaus regulering av vassmengda frå utsida med reguleringsskrua. * Vasstilførsel 11 l/min ved 3 bar. * Uttappingsplugg i botn for enkel reingjering. * Drikkeskål 2,8 liter. * Frostbestandig ned til ca. -25º C. * Kan monterast på vegg og røyr. * Vekt 2 kg. * For storfe og hest. Transformator
   kr 975,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Nm- DRIKKEKAR SH30, PLAST m/flottør og varme, 73W, ½" tilkopl.

  Nm- DRIKKEKAR SH30, PLAST m/flottør og varme, 73W, ½” tilkopl.

  Go’prisen, flottørdrikkekar SH30 med varme, 73 W/ 24 V   * Drikkekar laga i høgkvalitetsplast med integrert varmekabel. * Varmekabel 73 W for oppvarming av drikkekaret, flottøren og inntil 2 m røyr. * Straumforsyning med 230/24 V transformator. (ikkje inkl.). * Varmekabelen er lett å byte. * Integrert termostat (koplar inn ved +5°C og ut ved +13°C). * Drikkeskål (5 liter) i høgkvalitetsplast. * Uttappingsplugg i botn for enkel reingjering. * Ventildeksel med karabinkrok for enkel tilgang. * ½” tilkopling frå venstre eller høgre, utv. gjenge, for 1,1 - 5 bar. * Vasstilførsel 6,5 l/min. (2-3 bar). * Frostbestandig ned til ca. -15º C. * Kan monterast på vegg og røyr. * Vekt 2,7 kg.   * For storfe og hest.   Transformator
   kr 1.050,00 eks. MVA
 • POLARFLEX PIRIT TROMMEL m/slange

  Polarflex Pirit trommel - med 15 m slange.Termostatstyrt slange som slår seg på automatisk ved temperaturar lågare enn 7º C. • UV-filter beskyttar slangen mot solskadar. • 180º dreibar brakett på trommelen for enkel bruk i alle retningar. • Automatisk inntrekk med mekanikk laga av sjølvsmørjande materiale. • 15 m armert PVC slange med ¾″ kopling. • Brukar berre 120 Watt eller 1 amp når den er på.
   kr 2.960,00 eks. MVA  kr 2.600,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Reservedelar for Balje«Willab» rund

  Reservedelar for Balje«Willab» rund

    Kabelkontakt (handel) Kabelkontakt (rund)   Passar for  Balje, rund  
  frå  kr 79,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Røyrisolasjon

  Røyrisolasjon

  Røyrskål av fukt-/vassavvisande steinull pålagt armert alufolie med sjølvlimande overlapp. Den z-forma lengdelukkinga gir ein eksakt tilpassing og minimerer varmetapet. Isolasjonstykkelse 20 mm. Lengde 1 m. Eignar seg ikkje til å grave ned.   (Til ytterligere forsterkning av isolasjonen kan en bruke alu-klebeband. Art.nr. 720-101.1049)
  frå  kr 45,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Termorøyr «Suevia»

  Termorøyr «Suevia»

  Termorøyr av polythylen, doble veggar med isolasjon. Ytre firkanta festering med hol i hjørna for eventuelt feste i underlaget. Indre diameter er 30 cm, ytre 42 cm. Modell 344  Høgde 40 cm, festast i golvet. - 6 kg. For små dyr som sau og geit. Modell 346 Høgde 60 cm, festast i golvet. - 9 kg. For kalv og storfe. Modell 348 Høgde 80 cm, festast i golvet. - 11,4 kg. For større dyr som hest og ku. Modell 345 Høgde 110 cm, bygghøgde 80 cm - 10 kg. (30 cm under ringen, for å støype ned). For større dyr som hest og ku.
  frå  kr 860,00 eks. MVA