Drikkekar - varme

 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Antiskvettkant for drikkekar «Suevia43A»

  Antiskvettkant for drikkekar «Suevia43A»

  Antiskvettkant for modell 43A og 43A-SIBIRA
   kr 265,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Balje med varme, 60 liter, 24V inkl.trafo

  Balje med varme, 60 liter, 24V inkl.trafo

  Balje med varme. 60 liter. 24 V, 120 W, 5 A. Elektrisk oppvarma balje med varmeelement og termostat. Varmebaljen held vatnet 13° C ned til minus 20° C. IP65 godkjent.   Levert med trafo, IP68. 3,8 m leidning frå baljen til trafo. 1,3 m leidning frå trafo til støpsel. Leidningen bør vernast slik at dyra ikkje har tilgang til den. Anbefalt til større dyr som f.eks. hest.   Tilleggsutstyr: Vernekorg for Balje (60liter) Det er også anbefalt å bygge inn ev. kjøpe vernekorg for lang levetid på baljen. Ein bør og binde den fast i f.eks ein stolpe/ fast installasjon slik at husdyret ikkje får dratt baljen av garde.   Det er også viktig med dagleg tilsyn av varmebaljen og den skal ikkje stå tom for vatn- det kan øydelegge varmeelementet eller den innebygde termostaten.    
   kr 1.690,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Balje med varme, 65liter, 24V, «Willab»

  Balje med varme, 65liter, 24V, «Willab»

  Varmebalje «Willab» 65 liter, 100W * Elektrisk oppvarma balje med varmeelement støypt inn i sideveggen. * Laga av PEHD (High-density polyethylene) som er matvaregodkjent, kjemisk bestandig, slitesterk og slagfast. * Heilstøypt utan skøytar som kan leke vatn. * Brei botn, utv.diam.nede 60 cm, som gjer at baljen står stødig. * Skalainndeling for kvar 10 liter. * Brukast utandørs eller i uisolerte rom. * Frostbestandig ned til ca. 20-25 °C. * Trafo 24 V, IP44, med støpsel og 2 kontaktar følgjer med. * Monter trafoen slik at den er beskytta mot regn og mekanisk påkjenning. * Kabel mellom trafo og balje følgjer ikkje med. (må kjøpast i metervis utanom) * Maks 20 m mellom trafo og balje ved kabeldimensjon 2,5 mm² Levert kompl. m/trafo.   Tilleggsutstyr/Reservedelar: Kabel 2,5 mm²  art.nr. 018-15565697 Trafo/Transformator   + Delfrakt / Volumfrakt kjem i tillegg til prisen. (halv frakt)  
   kr 2.500,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Balje med varme, 65liter, 24V, rund

  Balje med varme, 65liter, 24V, rund

  Balje med varme, 65 liter, 100 W * Elektrisk oppvarmet balje, med varmeelement i sideveggen. * Frostbestandig ned til ca. -25 °C når den står i le. * Transformator 24 V, 120W med støpsel og 2 stk tilkoplingspluggar. * Kabel mellom transformator og balje følger ikkje med. * Trafoen bør monterast så nær baljen som muleg. Maks 20 m ved kabeldimmensjon 2,5 mm²   Levert kompl. m/transformator. + Delfrakt   Tilleggsutstyr/Reservedelar: Reserve-transformator 24 V/120 W Kabel 2,5 mm² Kabelkontakt (handel) Kabelkontakt (hodel)  
   kr 2.400,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Bøtte med varme. 20liter. 24V inkl.trafo

  Bøtte med varme. 20liter. 24V inkl.trafo

  Bøtte med varme. 20 liter. 24 V, 110W, 4,58 A.   Elektrisk oppvarma bøtte med varmeelement og termostat. Held vatnet isfritt ned til minus 20° C. Levert med trafo, IP68. 3,8 m leidning frå bøtta til trafo. 1,3 m leidning frå trafo til støpsel.   Anbefalt til større dyr / hest. Leidningen bør skjermast/ beskyttast slik at dyra ikkje har tilgang til den.   Det er også viktig med dagleg tilsyn av varmebøtta og den skal ikkje stå tom for vatn- det kan øydelegge varmeelementet eller den innebygde termostaten.  
   kr 600,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/ tunge «Suevia41A SIBIRIA»

  Drikkekar m/ tunge «Suevia41A SIBIRIA»

  Suevia modell 41A-SIBIRIA (180 W varmeelement) * Drikkekar med varme og lettgående tunge. * I støypejern, kvitemaljert innvendig * Eit drikkekar til ca. 15 - 20 dyr - Skålkapasitet 1,9 liter. * Justerbar vasstilførsel v.h.a. utskiftbar dyse (4 dyser) * Maks vasstrykk 6 bar - Maks vassmengde 15 l/min ved 5 bar. * Straumforsyning med 230/24 V, transformator (ikke inkl.) * ½″ tilkopling nedanfrå, utv. gjenge. * Frostbeskyttet ned til ca. -35º * Varmekapasitet 180 Watt / 24 V * Varmekabel rundt vasstilførselen er å anbefale. * 18,4 kg Passer for: hest, storfe, gris.   Tilleggsutstyr: Drikkekaret koplast til straum via Trafo (ikkje inkl.) Termorøyr, Termostat – (ikkje inkl.) NB! Modell 41A-SIBIRIA kan gje for varmt vatn ved temperaturstigning! Det er anbefalt å bruke termostat 720-101.0389 til både 80 W og 180W. Di lågare temperaturen er, di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å ha god sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 41A-SIBIRIA  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.890,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/ tunge «Suevia41A»

  Drikkekar m/ tunge «Suevia41A»

  Suevia modell 41A (80 W varmeelement) * Drikkekar med varme og lettgående tunge. * I støypejern, kvitemaljert innvendig * Eit drikkekar til ca. 15 – 20 dyr.- Skålkapasitet 1,9 liter. * Justerbar vasstilførsel v.h.a. utskiftbar dyse (4 dyser) * Maks vasstrykk 6 bar - Maks vassmengde 15 l/min ved 5 bar. * Straumforsyning med 230/24 V, transformator (ikke inkl.) * ½″ tilkopling nedanfrå, utv. gjenge. * Frostbeskyttet ned til ca. -25º * Varmekapasitet 80 Watt / 24 V * Varmekabel rundt vasstilførselen er å anbefale. * 18,4 kg Passer for: hest, storfe, gris.   Tilleggsutstyr:  Drikkekaret koplast til straum via Trafo  (ikkje inkl.) Termorøyr, Termostat - (ikkje inkl.) NB! Det er anbefalt å bruke termostat 720-101.0389 til både 80 W og 180W. Di lågare temperaturen er, di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å ha god sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 41A  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.890,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/flottørventil «Suevia 43A-SIBIRIA»

  Drikkekar m/flottørventil «Suevia 43A-SIBIRIA»

  Suevia modell 43A-SIBIRIA (180 W varmeelement) * Drikkekar med varme og flottørventil. * I støypejern, kvitemaljert innvendig * Eit drikkekar til ca. 15 -20 dyr - Skålkapasitet 3,4 liter. * Maks vasstrykk 5 bar - Justerbar vassmengde, 5 l/min. ved 5 bar. * Straumforsyning med 230/24 V. * ½″ tilkopling nedanfrå, innv. gjenge. * Frostbestandig ned til ca. -30º. * Varmekapasitet 180 Watt / 24 V. * Varmekabel rundt vasstilførselen er å anbefale. * 20 kg Passar for: sau, gris, storfe, hest.     Tilleggsutstyr: Drikkekaret koplast til straum via  Trafo  (ikkje inkl) Antiskvettkant, termorøyr og termostat –( ikkje inkl.) NB! Modell 43A-SIBIRIA kan gje for varmt vatn ved temperaturstigning! Det er anbefalt å bruke termostat 720-101.0389 til både 80 W og 180W. Di lågar temperaturen er di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod.-43A-SIBIRA  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)    
   kr 1.940,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/flottørventil «Suevia 43A»

  Drikkekar m/flottørventil «Suevia 43A»

  Suevia modell 43A. (80 W varmeelement) * Drikkekar med varme og flottørventil. * I støypejern, kvitemaljert innvendig * Eit drikkekar til ca. 15 -20 dyr -  Skålkapasitet 3,4 liter. * Maks vasstrykk 5 bar - Justerbar vassmengde, 5 l/min. ved 5 bar. * Straumforsyning med 230/24 V. * ½″ tilkopling nedanfrå, innv. gjenge. * Frostbestandig ned til ca. -20º. * Varmekapasitet 80 Watt / 24 V. * Varmekabel rundt vasstilførselen er å anbefale. * 20 kg Passar for: sau, gris, storfe, hest.   Tilleggsutstyr: Drikkekaret koplast til straum via Trafo   (ikkje inkl.) Antiskvettkanttermorøyr og termostat - (ikkje inkl.) NB!  Det er anbefalt å bruke termostat 720-101.0389 til både 80 W og 180W. Di lågar temperaturen er di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 43A  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800  
   kr 1.940,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/ røyrventil «Suevia46» ½″tilkopling

  Drikkekar m/ røyrventil «Suevia46» ½″tilkopling

  * Drikkeskål i støypejern, fullstendig emaljert, lettgåande messing røyrventil. * Eit drikkekar til ca. 15 – 20 dyr. Skålkapasitet 2,0 liter. * Trinnlaus regulering av vassmengda frå utsida med reguleringsskruen. * Vassmengde 11 l/min ved 5 bar. * Frostbestandig ned til ca. -15º C. Vatn som står att i karet vil ikkje fryse. * Enkelt å komme til varmeelementet som ligg mellom dei to skålhalvdelane. * Montering på røyr eller på vegg er mogeleg. * Straumforsyning 230/24 V, trafo * ½″ tilkopling ovanfrå (innv.gj. )eller nedanfrå (utv.gj.) * Varmekapasitet 80 Watt/24 V. * 12 kg. Passer for: sau, storfe,hest.   Tilleggsutstyr:   ( ikkje inkl.) Ventiloppvarmar , frosbestandig til ca. -35º C. 720-101.1405 Montering på røyr 2″ – 3″: 2 braketter 720-101.0180 nødvendig. Oppvarming av tilførselsrøyret kan varmekabel 720-101.0861 brukast. Drikkekaret koplast til straum via Trafo NB! Di lågare temperaturen er, di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 46-MS (< 03.2012)  (Reservedelar kan bestillast på tlf.57694800) Deleliste Mod. 46-MS (etter 03.2012) (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.520,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/ røyrventil «Suevia46» ¾″tilkopling

  Drikkekar m/ røyrventil «Suevia46» ¾″tilkopling

  * Drikkeskål laga i støypejern, fullstendig emaljert, lettgåande rustfri stålventil. * Eit drikkekar til ca. 15 - 20 dyr. Skålkapasitet 2,0 liter. * Trinnlaus regulering av vassmengda frå utsida med reguleringsskruen. * Vassmengde  12 l/min ved 5 bar. * Frostbestandig ned til ca. -15º C. Vatn som står att i karet vil ikkje fryse. * Enkelt å komme til varmeelementet som ligg mellom dei to skålhalvdelane. * Montering på røyr eller på vegg er mogeleg. * Straumforsyning 230/24 V, trafo * ¾″ tilkopling ovanfrå (innv.gj. )eller nedanfrå (utv.gj.) * Varmekapasitet 80 Watt/24 V.  (trafo) * 12 kg. Passer for: sau, storfe,hest.   Tilleggsutstyr: Ventiloppvarmar , frosbestandig til ca. -35º C.  720-101.1405 For montering på røyr 2" - 3":  2 braketter  720-101.0180 nødvendig. For oppvarming av tilførselsrøyret kan varmekabel  720-101.0861 brukast. Drikkekaret koplast til straum via Trafo (ikkje inkl.) Tilkoplingsrøyr frå undersida eller Tilkoplingssett frå oversida  NB! Di lågare temperaturen er, di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 46-VA  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.650,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/flottørventil «Suevia ISO6620» ¾″tilkopling

  Drikkekar m/flottørventil «Suevia ISO6620» ¾″tilkopling

  * ISO dobbelt drikkekar. Elektrisk oppvarma - hindrar vatnet i å fryse. * Isolert "hus" med doble vegger * To drikkeplassar mot kvarandre, ideelt for lausdriftfjøs. * Passar for 30-40 dyr. * Montert varmeelement 2 x 80W + varmekabel 20W= 180 W, beskyttar mot frost ned til ca. -20ºC. * Installerte flottøren MAXIFLOW (konstant vassnivå), opp til 40 l/min. * Skål og deksel av rustfritt stål. Dekselet kan vippast opp utan bruk av verktøy! * Med to store hol for hurtig tømming og enkel reingjering. * ¾″ tilkopling frå botnen (inkl. armert slange). Vasstrykk 0,5 - 6 bar. * Ideell for dyr med nasering/sugehinder   Koplast til straum via: Suevia transformator    (ikkje inkl.)   Deleliste Mod. 6620  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)   + Delfrakt / Volumfrakt kjem i tillegg til prisen. (halv frakt)  
   kr 8.865,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/flottørventil «Suevia ISO6621-SIBIRIA» ¾″tilkopling

  Drikkekar m/flottørventil «Suevia ISO6621-SIBIRIA» ¾″tilkopling

  * ISO dobbelt drikkekar. Elektrisk oppvarma – hindrar vatnet i å fryse. * Isolert “hus” med doble vegger * To drikkeplassar mot kvarandre, ideelt for lausdriftfjøs. * Passar for 30-40 dyr. * Montert varmeelement 2 x 180W + varmekabel 20W= 380 W, beskyttar mot frost ned til ca. -30ºC. * Installerte flottøren MAXIFLOW (konstant vassnivå), opp til 40 l/min. * Skål og deksel av rustfritt stål. Dekselet kan vippast opp utan bruk av verktøy! * Med to store hol for hurtig tømming og enkel reingjering. * ¾″ tilkopling frå botnen (inkl. armert slange). Vasstrykk 0,5 – 6 bar. * Ideell for dyr med nasering/sugehinder   Koplast til straum via: Suevia transformator    (ikkje inkl.) Deleliste 130.6621- Mod. 6620-SIBIRIA  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)   + Delfrakt / Volumfrakt kjem i tillegg til prisen. (halv frakt)  
   kr 8.865,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/flottørventil og varmeelement «Suevia130PH» ½″tilkopling

  Drikkekar m/flottørventil og varmeelement «Suevia130PH» ½″tilkopling

  *  Varmeelement (24V, 20 W) held drikkekaret frostfritt ned til ca. -10ºC. * Varmeelementet er montert utilgjengelig for dyra, bak det rustfrie flottørdekselet og utstyrt med 3 m tilkoplingskabel. * Termostat integrert i kabelen koplar varmen på ved 5ºC og av ved 12ºC. * Drikkekaret er elles som modell 130P. Passar for: sau, storfe, hest, hund.   Tilleggsutstyr: * Som straumforsyning brukast SUEVIA transformator 230/24V (ikke inkl.) * Oppvarming av tilførselsrøyret brukast varmekabel, f.eks 720-101.0861 * For å slå automatisk på eller av,  monterast utvendig termostat, 720-101.0389 før transformatoren. * Drikkekaret kan koplast til ovanfrå / nedanfrå med union ½″x ½″ 720-102.0352 NB! Di lågare temperaturen er di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekaret, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 130 P-H  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.350,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/flottørventil og varmekabel SH30 ½”tilkopling

  Drikkekar m/flottørventil og varmekabel SH30 ½”tilkopling

  Go’prisen, flottørdrikkekar SH30 med varme, 73 W/ 24 V   * Drikkekar laga i høgkvalitetsplast med integrert varmekabel. * Varmekabel 73 W for oppvarming av drikkekaret, flottøren og inntil 2 m røyr. * Straumforsyning med 230/24 V transformator. (ikkje inkl.). * Varmekabelen er lett å byte. * Integrert termostat (koplar inn ved +5°C og ut ved +13°C). * Drikkeskål (5 liter) i høgkvalitetsplast. * Uttappingsplugg i botn for enkel reingjering. * Ventildeksel med karabinkrok for enkel tilgang. * ½” tilkopling frå venstre eller høgre, utv. gjenge, for 1,1 - 5 bar. * Vasstilførsel 6,5 l/min. (2-3 bar). * Frostbestandig ned til ca. -15º C. * Kan monterast på vegg og røyr. * Vekt 2,7 kg.   * For storfe og hest.   Transformator
   kr 1.050,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/røyrventil og varmeelement H10 ½”tilkopling

  Drikkekar m/røyrventil og varmeelement H10 ½”tilkopling

   Go’prisen, drikkekar H10 med varmeelement, 80 W/ 24 V   * Skål laga i støypejern, fullstendig emaljert. * Kapasitet 1,6 liter. * Lettgåande ½” messing røyrventil, (for 1,1 - 5 bar) * Tilkopling ovan- eller nedanfrå innv. gjenge. * Trinnlaus regulering av vassmengda frå utsida med reguleringsskrua. * Vasstilførsel 8 l/min ved 3 bar. * Nytt oppvarmingskonsept med oppvarming av ventil for å unngå frost. * Varmekapasitet 80 Watt/ 24 V. * Straumforsyning med 230/24 V transformator min. 100 W (ikkje inkl.). * Enkelt å kople til straumforsyninga på undersida. * Frostbestandig ned til ca. -20º C. * Kan monterast på vegg og røyr. * Vekt 11,5 kg.   * For storfe og hest. Transformator    
   kr 1.300,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/røyrventil og varmekabel «Suevia12PHK» ¾″tilkopling

  Drikkekar m/røyrventil og varmekabel «Suevia12PHK» ¾″tilkopling

  * Karet, ventilen og tilførselsrøyret er frostbestandig med ein 3 m lang varmekabel (24 V, 20 W). * Varmekabelen ligg i viklingar under drikkekaret i ein fleksibel gummiring. * Ein aluminiumsfolie festa ved botnen på drikkekaret sørger for ein konstant fordeling av varmen. * Tre tettliggjande viklingar over ventilen gjer ventilen også frostbeskytta. * Resterande 2 m varmekabel held tilførselrøyret frostfritt. * Frostbeskytta ned til ca. -20ºC. * Vatn som står att i drikkekaret vil ikkje fryse. * Straumforsyning er det nødvendig (Suevia transformator 230/24 V) * Lettgåande ¾” messingventil, tilkopling ovanfrå eller nedenfrå. * Drikkekaret er elles som drikkekar modell 12P. NB! Gummiringa og varmekabelen bør beskyttast/byggast inn. Passar for: storfe,hest   Drikkekaret koplast til straum via SUEVIA transformator  (ikkje inkl.) Eksempel på installasjon av drikkekar Deleliste Mod. 12P-HK-MS   (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.050,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/røyrventil og varmekabel HP20 ½”tilkopling

  Drikkekar m/røyrventil og varmekabel HP20 ½”tilkopling

  Go’prisen, drikkekar HP20 med varme, 73 W/ 24 V * Drikkekar laga i høgkvalitetsplast (PP) med integrert varmekabel. * Varmekabel 73 W for oppvarming av drikkekaret, ventilen og inntil 2 m røyr. * Straumforsyning med 230/24 V transformator. (ikkje inkl.). * Varmekabelen er lett å byte. * Integrert termostat (koplar inn ved +5°C og ut ved +13°C). * Lettgåande ½” messing røyrventil, (for 1,1 - 5 bar), * Tilkopling ovan- eller nedanfrå innv. gjenge. * Trinnlaus regulering av vassmengda frå utsida med reguleringsskrua. * Vasstilførsel 11 l/min ved 3 bar. * Uttappingsplugg i botn for enkel reingjering. * Drikkeskål 2,8 liter. * Frostbestandig ned til ca. -25º C. * Kan monterast på vegg og røyr. * Vekt 2 kg. * For storfe og hest. Transformator
   kr 975,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkeskål med varme, 3liter, 230V

  Drikkeskål med varme, 3liter, 230V

  Sjølvregulerande varmefolie. Anbefalt for smådyr: hund, katt, høne o.l.   Kabelen må beskyttast mot gnaging. Det er også viktig med dagleg tilsyn av varmeskåla og den skal ikkje stå tom for vatn, det kan øydelegge varmeelementet eller den innebygde termostaten. Skål med varme: -  3 liter  -  230 V, 30 W, 0,13 A.
   kr 360,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Frostvakt «Suevia521» ¾″tilkopling

  Frostvakt «Suevia521» ¾″tilkopling

  Suevia frostvakt - * Frostvern v.h.a. rennande vatn. * Treng ikkje straum. Opnar automatisk ved frost, vatnet renn over flottøren og ned i trauet. Vatnet i trauet er då i bevegelse og blir hindra frå å fryse. * Kan brukes ved 0,3 - 5 bar. * Levert med tilkoplingsdelar. * ¾″ tilkopling (Levert utan flottørventil)   Passer for: Flottørventil 720-131.0700 og 720-131.0723 (ikkje inkl.) Suevia hurtigavløpstrau 720-130.62.. (ikkje inkl.)   Deleliste Mod. 521  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 900,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Frostvakt «Suevia526» ½″tilkopling

  -50%

  Frostvakt «Suevia526» ½″tilkopling

  Suevia frostvakt * Frostbeskyttelse v.h.a. rennande vatn. * Treng ikkje straum. Opner automatisk ved frost, vatnet renn over flottøren og ned i trauet. Vatnet i trauet er då i bevegelse og blir hindra frå å fryse. * Kan brukast ved 0,3 - 5 bar. * ½″ tilkopling * Levert med tilkoplingsdelar. * Levert med ½″ avløpssett for montering på trauet til overskytende vatn. * Levert utan flottørventil   Passer for: Flottørventil 720-131.0671 (ikkje inkl.)   Deleliste Mod. 526  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 900,00 eks. MVA  kr 450,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Kabel 2 x 2,5 mm (drikkekar/trafo) metervis

  Kabel 2 x 2,5 mm (drikkekar/trafo) metervis

  Kabel til bruk mellom drikkekar og trafo. * Tverrsnitt 2,5mm * Maks kabellengde inntil ca.  100W - 80 m.  
   kr 25,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Klebeband, Alu-tape

  Klebeband, Alu-tape

    Med tanke på sikkerheit monterast alu-tape før varmekabelen blir lagt på plastrøyr. Aluminium klebeband gjer også betre varmefordeling.   Berekn: - ca. 2 m tape til 1 m ½″ røyr - ca. 2,5 m tape til 1 m ¾″ røyr
   kr 99,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Koplingsboks

  Koplingsboks

  Koplingsboks i plast med 5-pol kolingsstykke 2,5 m² IP 54. Str. 80 x 80 39 mm. Eksempel på installasjon av drikkekar  
   kr 40,00 eks. MVA