Viktig informasjon

Viktig informasjon

kr 0,00

Til våre kundar
Grunna situasjonen rundt Coronaviruset har vi no stor pågang.
Vi har full drift men noko redusert bemanning og ber om
forståing for at ting kan ta noko lenger tid enn normalt.

Vi gjer alt vi kan for å få sendt varene ut så raskt som råd er.
Bestillingar, særleg på smittevernutstyr kan bli justerte.
Restordrar vert sletta grunna uvisse om når desse varene kan leverast att.

 

Varenummer: 000-8888 Kategori: