Råmjølk for lam «ColLate»

Råmjølk for lam «ColLate»

 kr 435,00 eks. MVA

Råmjølkerstatning som reddar liver til tusenvis av lam!

«Col-Late» råmjølkerstatning er eit fôrtilskot.
Brukast til lam som manglar råmjølk frå mora.
Bland 40 g pulver (1 pose) med 100 ml vatn.
Gi blandinga til  lammet så snart som mogeleg etter fødselen, helst innan 6 timar.
Col-Late råmjølkserstatning brukast
– når mora er i dårlig stand,
– ved høgt lammetall og lite råmjølk,
– når mora har dårlege mor-eigenskapar som hindrar suging,
– når lammet er svakt og ikkje kan suge,
– når eit lam blir sett til ein annen sau,
– når lammet blir fora kunstig frå fødselen av.

BERRE EIN DOSE PR. LAM.

Varenummer: 445-0548 Kategori: