Organiske syrer pH3,6 «Optima»

kr 185,00 ink. MVA
kr 148,00 eks. MVA

Produkt “på lag” med naturen. Effektiv mot sopp og skadelege bakteriar. Ei blanding av 4 organiske syrer som har god effekt på skadelege bakteriar som S,aureus, E.coli, Listeria etc og på sopp.
Kan derfor brukast til mange formål.
Innhald: organiske syrer, aroma, vatn.
Alle ingrediensar er godkjente til bruk i mat.
Sjukdomsframkallande bakteriar trivst dårleg i nærvær av organiske syrer og ved pH-verdiar lågare enn 5. Ingen problembakteriar toler eit miljø der pH-verdiane er ca. 4 over tid, særleg ikkje når pH-verdien er resultatet av ein del organiske syrer.
Organiske syrer skal blandes ut med vatn i forholdet 1:15.
Viktige bruksområde:
• Fjøs, kennel, stall o.l.
• Produksjonslokale til næringsmidlar.
• Skular, barnehagar og helseinstitusjonar.
• Ved sur stråle under hoven hos hest.
• Generelt reinhald i hus og heim.
• I fotbad til storfe.
• Til bruk på slakt av hjort etc. for å kunne modne slaktet lenger. Spray rikeleg på hals, skotsår, innvendig, på forurensa deler av slaktet og på snittflata dersom dyret er kløyvd. Om nødvendig kan det sprayast på heile overflata.

Datablad Optima organiske syrer

Tilleggsutstyr:
Sprayflaske m/sprayhovud (praktisk flaske til utblanding)

 

Nullstill