Gjerdeapparat Secur2600DAC HTEteknologi og Alarmboks – 6 Joule

Gjerdeapparat Secur2600DAC HTEteknologi og Alarmboks – 6 Joule

 kr 3.800,00 eks. MVA

Pakken består av gjerdeapparatet Secur 2600-DAC (for nettdrift)
og ein Alarm kontrollboks (AC).

 

Secur 2600-DAC er eit kraftig gjerdeapparat med digitalt display som viser utgangsspenninga og mengde vegetasjon + søylediagram som viser spenningsnivået. Uttak 2 med redusert styrke. Trådlaus kopling mellom gjerdeapparatet og AC, maks 5 m.

 

AC informerer deg med den integrerte sirena og raude kontrollampa i tilfelle problem blir oppdaga av Secur 2600-DAC:  straumbrot, spenning lågare enn 2500 V, tapt kontakt med gjerdeapparat eller transponder.

 

For høgre sikkerheit kan det koplast til 3 ekstra alarmtilbehøyr til AC:
ekstern alarmlampe, sirene og Transtel GSM 300 (SMS til mobiltelefon).

 

Straumforsyning: 230V – 50 Hz
Energiforbruk: 7,4 W
Høgste spenning: 15.000 Volt
Ladeenergi: 10 Joule
Max energi pr. impuls: 6 Joule
Uttak 2 med redusert styrke: 1,2 Joule

 

Funksjonar Secur gjerdeapparat

Gode tips og råd.

Trådhøgde

Varenummer: 393-608.004 Kategori: Stikkord: , ,