Drikketrau «Suevia67», Hurtigavløps-trau, ¾”tilkopling

kr 10.947,50 ink. MVA
kr 8.758,00 eks. MVA

Suevia drikketrau 67-serien
* Konisk/skråande drikketrau i rustfritt stål.
* Skvettkant, reduserer sløsing med vatn til eit minimum.
* Masterflow flottørventil, gir opptil 40 l/min. ved 5 bar, (maks 5 bar).
* ¾″ tilkopling, utv. gjenge.
* Dekselet på flottøren kan vippast opp utan bruk av verktøy.
* Stort hol for hurtig tømming.
* Propp med propphaldar DeLuxe. Proppen kan betenast over vassflata.
* Holdar for utløpsrøyr. (DN 125)
* Overløpshol i utløpsproppen.

Tilleggsutstyr:
Gjennomstrøymingsrøyr ¾″ for ringleidning 720-131.6064
Føter (4stk) 720-131.6031
Verneplate 720-131.6090
Varmeelement under trauet
Varmeelement inni trauet 720-131.6063
Ventiloppvarmar 720-131.0527
Varmekabel for tilførselsrøyr 720-101.0861/1863
Transformator 720-101.03 (ved behov for straumtilførsel 230V/24V)

Deleliste Mod. 67.. (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)

Delfrakt p.g.a. volum, kjem i tillegg til prisen.

 

Varenummer: I/A Kategori:
Nullstill

Beskrivelse

* Overløpshol i utløpsproppen. Dersom frostvakt er montert, vil overskotsvatn produsert av frostvakta bli ført gjennom overløpsholet.
* Ekstra lågtrykksflottørventil kan installerast (720-131.0738) f.eks. for å bruke oppvarma vatn frå mjølkekjølingssystemet,
(ikke mogeleg når gjennomstrøymningsrøyr 720-131.6064 er montert) eller ein ekstra Maxiflow flottørventil.
* Verneplate (720-131.6090) over vasstilkoplinga kan leverast. Hindrar at dyra bit i varmekablane og gjer det mogeleg med enkel isolering av tilkoplingsområdet.

Fleire måtar å frostbeskytte trauet:
1. Installasjon av varmeelement under trauet.
2. Installasjon av varmeelement inni trauet.
3. Kople til varmeaggregat med ¾″ gjennomstrøymingsrøyr i rustfritt stål (720-131.6064).

For ytterlegare frostvern kan det ettermonterast ventiloppvarmar (720-131.0527) 7W/24V rundt ventilen.