Blå røyr – vasstrykk inntil 6 bar.

kr 141,25 ink. MVA
kr 113,00 eks. MVA

Suevia Blå røyr i tre dimmensjonar.
Blått polypropylen plastrøyr for vatn inntil +30°C og for trykk inntil 6 bar.
Den ideelle løsninga når ein skal leggje vassleidningar på vegg i fjøs.
Solide polypropylenrøyr levert i lengder på 4 meter (utan gjenge).
Ruster ikkje.
Slagfast kvalitet, også ved låge temperaturar, absolutt korrosjonsfrie.
Lette å leggje fordi dei også er bøyelege.
Ingen problem å røyrsnitte med vanleg snitteutstyr,
og ved demontering/endring av røyropplegget kan dei same delane brukast om att.
Anbefalt brukt med plast, messing eller rustfrie røyrdelar, og tette på vanleg måte med hamp og gjengepasta.
Det blå røyret løyser mange problem og eignar seg for
«gjør det selv arbeid».

Mål:
½″ røyr:    D 21,0 mm – S 3,7 mm
¾″ røyr:    D 26,0 mm – S 4,8 mm
1″ røyr:      D 33,4 mm – S 5,4 mm
Levert i lengde på 4 meter, utan gjenge.

Volumfrakt på lengder over 120 cm.

 

Varenummer: I/A Kategori:
Nullstill