Aktuelt no:

 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Råmjølktestar, digital

  Råmjølktestar, digital

  Digitalt colostrum refraktometer. Gir eit hurtig og påliteleg svar på om råmjølka er av god kvalitet.   Kvaliteten på råmjølka blir målt i prosent med en "cut-off -verdi" på 22%, som svarar til ein konsentrasjon av IgG på 50g/L. Ein IgG konsentrasjon på 22% eller over blir sett på som råmjølk av god kvalitet.
   kr 1.790,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Kjøttkvern «Type12elegant»

  Kjøttkvern «Type12elegant»

  Elektrisk kjøttkvern TYPE 12 Elegant. CE-godkjent. Ein-fase asynkron motor 480W, 160 o/min Diamameter 70 mm. - 12 kg Trakt, motorhus, festeplate, skive og kniv i rustfritt stål. Hus, mateskrue og mutter i støypejern. Kjøttkverna blir levert med holskive 6 mm.hol - kapasitet 100kg/time   Tilleggsutstyr: holskive o.l.
   kr 2.700,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Kalvevogn, rustfri

  Kalvevogn, rustfri

  Kalvevogn, rustfri Ny rustfri kalvetransportvogn som kan leggast saman. Ramme i rustfritt stål. Segl av PVC. Massivt hjul, diam. 26 cm. Passar til å transportere nyfødde kalvar sikkert og problemlaust, utan at du må løfte dyret. Du opnar enkelt vogna i bakre ende og skyv dyret forsiktig inn i seglet. Vogna har også mange andre bruksmåtar. Den er enkel å handtere, svært lett og krev dessutan liten plass for oppbevaring. Kapasitet ca. 70 kg. Størrelse samanlagt: ca. 160 x 65 x 30 cm. Samanlagt er breidda ca. 30 cm. 9,4 kg.   Reservedelar   + Delfrakt / Volumfrakt kjem i tillegg til prisen. (halv frakt)    
   kr 1.900,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Kombinetting 90 cm (el.gjerde) for sau

  Kombinetting 90 cm (el.gjerde) for sau

  Nettingen har innstøypte støttespilar og står derfor stødig og pent oppreist. Den "største slageren" mest populære elektrisk sauenetting.   Nettingen må være skikkeleg strama, og MÅ IKKJE brukast utan at straum er kopla til.   Høgde: 90 cm Pigglengde: 17 cm Gjerdelengde: 50 m   Produktopplysningar Euro netz Gode tips og råd.
  frå  kr 830,00 eks. MVA
 • Kalvebar «MilkBar® Compartment 4» – 25liter

  «Milk Bar® Compartment» - er ein enkel og effektiv fôringsautomat for spekalvar. Kalvebaren er oppdelt med 4 behaldarar inni baren, kvar på 2,5 l. Ein for kvar smokk. Baren rommar totalt 25 liter.   Levert med patentert hurtigås L B H - 66x30x40 cm - 3,3 kg    
   kr 790,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Blå røyr - vasstrykk inntil-6 bar.

  Blå røyr – vasstrykk inntil-6 bar.

  Blått polypropylen plastrøyr for vatn inntil +30°C og for trykk inntil 6 bar. Den ideelle løsninga når man skal leggje vassleidningar på vegg i fjøs. Solide polypropylenrøyr levert i lengder på 4 meter (utan gjenge). Ruster ikkje. Slagfast kvalitet, også ved låge temperaturar, absolutt korrosjonsfrie. Lette å leggje fordi de også er bøyelege, ikkje noko problem å røyrsnitte med vanleg snitteutstyr, og ved demontering/endring av røyropplegget kan dei same delane brukast om att. Anbefalt brukt med plast, messing eller rustfrie røyrdelar, og tette på vanleg måte med hamp og gjengepasta.   Det blå røyret løyser mange problem og eignar seg for «gjør det selv arbeide». Mål: Røyr ½″   D 21,0 mm - S 3,7 mm Røyr ¾″   D 26,0 mm - S 4,8 mm Røyr 1″      D 33,4 mm - S 5,4 mm Levert i lengde på 4 meter, utan gjenge.
  frå  kr 82,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Drikkekar m/ røyrventil «Suevia46» ¾″tilkopling

  Drikkekar m/ røyrventil «Suevia46» ¾″tilkopling

  * Drikkeskål laga i støypejern, fullstendig emaljert, lettgåande rustfri stålventil. * Eit drikkekar til ca. 15 - 20 dyr. Skålkapasitet 2,0 liter. * Trinnlaus regulering av vassmengda frå utsida med reguleringsskruen. * Vassmengde  12 l/min ved 5 bar. * Frostbestandig ned til ca. -15º C. Vatn som står att i karet vil ikkje fryse. * Enkelt å komme til varmeelementet som ligg mellom dei to skålhalvdelane. * Montering på røyr eller på vegg er mogeleg. * Straumforsyning 230/24 V, trafo * ¾″ tilkopling ovanfrå (innv.gj. )eller nedanfrå (utv.gj.) * Varmekapasitet 80 Watt/24 V.  (trafo) * 12 kg. Passer for: sau, storfe,hest.   Tilleggsutstyr: Ventiloppvarmar , frosbestandig til ca. -35º C.  720-101.1405 For montering på røyr 2" - 3":  2 braketter  720-101.0180 nødvendig. For oppvarming av tilførselsrøyret kan varmekabel  720-101.0861 brukast. Drikkekaret koplast til straum via Trafo (ikkje inkl.) Tilkoplingsrøyr frå undersida eller Tilkoplingssett frå oversida  NB! Di lågare temperaturen er, di viktigare er det å ha mange dyr på eit drikkekar, for å halde sirkulasjon på vatnet. Deleliste Mod. 46-VA  (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)  
   kr 1.650,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Insektfjernaren «MastaKill»

  Insektfjernaren «MastaKill»

  Masta-Kill - insektfjernaren du har venta på! Verksam også mot kakerlakkar! Suveren mot stokkmaur!   Masta-Kill - insektfjernar med biologisk aktiv komponent * Sikker verknad mot alle insekt og skadedyr ved spesiell synergist-kombinasjon. * Hurtig verknad, som i praksis betyr betre «Knock-Down» effekt. * Langtidsverknad over fleire veker. * Ingen tilsetting av løysemiddel. * Ingen drivgass - ikkje brennbar. * Behageleg lukt. * 1 liter er nok til ca. 60 m²   Reservesprayhode. Datablad Masta kill   Fraktkostnad MastaKill   (eks.MVA) : 0,5 -  2,9 liter   - frakt kr. 150,00 3,0 - 10,0 liter  - frakt kr. 180,00 10,1 - 18,0 liter - frakt kr. 220,00  
  frå  kr 100,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Bajonettsag 1010 W

  Bajonettsag 1010 W

  Bajonettsag 1010 W er eit hendig verktøy til bl.a. partering av storvilt - Hurtigfeste for enkelt byte av sagblad (treng ingen verktøy). - Trinnlaus regulering av turtalet for å tilpasse saging i dei fleste material. - Stillbar støttesko som gjer at ein forlenger levetida til sagbladet. - Støv og vasstett girhus. Motorytelse: 1010 W/230V Slag pr. min.: 1 - 2800 Slaglengde: 28 mm 3,2 kg Levert i praktisk plastkoffert og med sagblad for kjøtt og bein.   Reservesagblad for kjøt.
   kr 2.385,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Klippemaskin, sau «ListerNova» 1-speed hengemaskin

  Klippemaskin, sau «ListerNova» 1-speed hengemaskin

  Lister Nova 1-speed. Levert komplett med: - 180 cm fleksibel drivkabel (mjuk Neopren med bajonettlås) - opphengsbrakett, - klippehandstykke med kniv og kam - skrujern for kamskrue. Tekniske data: Vek t av sjølve maskina utan drivkabel og handtak - 7,5 kg. Dobbeltisolert motor, 250 W, 220-240V, 2.800 o/m, NEMKO-godkjent. Innebygd kjølevifte.  
   kr 9.600,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Gjerdeapparat Secur2600 HTEteknologi - 6 Joule

  Gjerdeapparat Secur2600 HTEteknologi – 6 Joule

  Gjerdeapparat for lange gjerde og vanskelege forhold. Apparatet høyrer til den nye HTE generasjonen. Søylediagram for å indikere utgangsspenninga, blinkar i takt med gjerdepulsane. Dette apparatet er ikkje følsamt for dårlege forhold og gir straum til gjerdet også ved dårleg jordforbindelse og dårlege leiarar.   Straumforsyning: 230 V- 50 Hz Energiforbruk: 7,4 W Høgste spenning: 15.000 V Ladeenergi: 10 Joule Max. energi pr. impuls: 6 Joule Uttak 2 med redusert styrke: 0,8 Joule   Funksjonar Secur gjerdeapparat Gode tips og råd. Trådhøgde
   kr 2.600,00 eks. MVA
 • Produktet er lagt i handlekorga:

  Varmeaggregat 3 kW «Suevia303»

  Varmeaggregat 3 kW «Suevia303»

  Til frostvern av vatn i isolerte ringleidningar (½″ eller ¾″) med en lengde på maks 200 m røyr, inkludert tilbakeløpsrøyret. * Med termostat og sirkulasjonspumpe (93 W). * 3 kW varmeelement. * Komponentane er fabrikkmonterte på ei plate og skal monterast i oppvarma rom. * Fjørbelasta tilbakeslagsventil, overtrykksventil, automatisk utluftingsventil og tilbakeslagsklaff er inkludert. * ¾″ tilkopling. * Jordfeilbrytar 30 mA må monterast (følgjer ikkje med). * Vasstrykk min. 1 bar - maks 4 bar. * 20 kg.   Deleliste Mod. 303  ( med BLÅTT støpsel) (Reservedelar kan bestillast på tlf. 57694800)
   kr 8.650,00 eks. MVA